שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

הדלקת נרות חנוכה מוקדמת בעבודה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ט כסלו תש"פ
שאלה
שלום כבוד הרב, באחד מימי החנוכה הבעל"ט ייערך במקום העבודה שלי (שבפתח תקווה) טקס הדלקת נרות. הבעיה היא שהטקס מתוכנן ל-15:30, שעה שאני די בטוח שאסור להדליק בה נרות. האם יש היתר להדליק בשעה כה מוקדמת אם זה יגרום לאנשים שלא נוהגים להדליק להיות נוכחים בהדלקת נרות (או מכל טעם אחר) או שמדובר באיסור ואני צריך להיעדר מהטקס? תודה רבה.
תשובה
שלום רב! א. כיון שמדובר במקום עבודה - אין להדליק בברכה. בנוסף הזמן המוקדם ביותר שניתן להדליק הוא זמן פלג המנחה, שיוצא מעט לאחר מכן (15:35). ב. אולם אם אתם מתפללים שם מנחה וערבית או אפילו רק תפילת ערבית, ניתן לסמוך על הפוסקים המתירים להדליק בברכה. ג. אם נוכחותך שם חשובה, אוכל להציע שתפללו שם, או לכל הפחות תאמרו שם דברי תורה מאירים ונעימים, וממילא ההדלקה תהיה בזמן פלג המנחה, ותדאג שהנרות ישארו דולקים עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים (17:30), ואף אם יברכו, יש להם על מי לסמוך. הרחבה: הזמן המוקדם ביותר שניתן להדליק ולברך, הוא בזמן פלג המנחה, וצריך להוסיף כמות של שמן כזאת שידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים (בערך 17:30). וז"ל השו"ע (תרע"ב א'): "אין מדליקין נר חנוכה קדם שתשקע החמה אלא עם סוף שקיעתה לא מאחרים ולא מקדימים" אולם הוסיף שם בשם המהר"י אבוהב, "יש מי שאומר שאם הוא טרוד יכול להקדים מפלג המנחה ולמעלה ובלבד שיתן בה שמן עד שתכלה רגל מן השוק" ואף שכתבו בשם יש מי שאומר, ואף סתם מתחילה כדעת, מכל מקום כתב החיד"א (ברכ"י שם) ועוד פוסקים שנוקטים כדעה זו. ואף שנחלקו האחרונים האם ניתן לברך מזמן פלג המנחה או שאומרים ספק ברכות להקל, ודעת כה"ח (תרע"ב סק"ג וסק"י) ועוד פוסקים, שאין לברך בזמן זה, מכל מקום דעת פוסקים רבים שניתן לברך בזמן זה, וכן נקט המ"ב (שם סק"ג), וכן מנהג רבים (מאמר מרדכי הל' חנוכה), ובמקום מנהג אין חשש לספק ברכות. ולגבי הדלקה במקומות כינוס וכדומה, ניתן לסמוך בשעת הדחק על הדעה שניתן לברך, (ראה במקראי קודש הררי עמ' ק"מ בשם הגר"ש ישראלי זצ"ל), כמו כן כתב בחזו"ע (חנוכה עמ' מ"ז י ב, כ', וכבר האריך בזה בשו"ת יבי"א ח"ז נ"ז) שבמסיבות באולמות שאומרים ד"ת נוהגים להדליק בברכה, ויש להם על מה שיסמוכו, וזה תלוי במחלוקת הפוסקים האם מרחיבים את תקנת הדלקה בבית כנסת או לא. וביבי"א (שם) כתב שלעיתים רבות פירסום הנס בכינוסים אלו גדול מפרסום הנס בביכנ"ס. יש לציין שכך נוהגים חסידי חב"ד לכתחילה, ועיין שו"ת אז נדברו (ח"ה ל"ח, וח"ו ע"ה). ואף שרוב הפוסקים נוקטים כמו שכתבנו לעיל, שדוקא אם מתפללים מנחה או ערבית (ילקו"י מועדים עמ' 204 הערה מ"ג ודעת הגר"מ אליהו זצ"ל שמספיק ערבית), מכל מקום בנידון השאלה אם אין אפשרות אחרת ונוכחותך תוסיף לאוירה של חנוכה, ניתן לסמוך על הדעות שהזכרנו לעיל. בהצלחה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il