שאל את הרב

  • הלכה
  • בצל, דבר חריף וחיתוך בסכין

תנור פרווה שאפו בו בצל שטוגן בחלבי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב שבט תש"פ
שאלה
שלום וברכה, חתכתי בצל בכלים פרווה וטיגנתי במחבת חלבית שאינה בת יומה. לאחר מכן הכנסתי את הבצל למאפה ואפיתי בתנור פרווה בתבנית פרווה (עם נייר אפיה). מה דין התנור והתבנית? האם נעשו חלביים? אשמח להסבר על הדין. תודה רבה
תשובה
שלום וברכה! ניתן להקל שתבנית והכלי לא נעשו חלביים. הרחבה: הטעם לכך הוא שאע"פ שהחריף "מחליא לי לשבח" למחבת, כלומר אף שהמחבת אינה בת יומה הרי החריפות משביחה את הטעם, ואם כן בבצל בלוע טעם חלב. ולפי זה לכאורה כלי פרוה שבצלים אלו נאפו בו הופך להיות חלבי. מכל מקום יש כמה צדדים להקל בנידון השאלה, ואף שאין הדבר מוסכם, כל מקום בצירוף כל הסניפים ודאי שיש לצדד שהתבנית והתנור נשארו פרוה. הנה בדין דבר חריף נחלקו הפוסקים האם הוא רק מבליע ואינו מפליט לאסור הכלי. כמו כן יש לדון את המקרה כנותן טעם בנותן טעם דהיתרא שניתן להקל בדיעבד. כמו כן אף שבשעת הבליעה היה הבצל מוגדר כחריף, מכל מקום לאחר מכן נחלש חריפותו, ושמא אין כח בבלוע בו להבליע בתבנית ובפרט שהתבנית היתה עטופה בנייר אפיה (אף שאין הנייר הרמטי), כמו כן כשעובר על התבנית 24 שעות, ניתן להקל להשתמש לפרוה אף אם נאמר שנבלע חלב, כיון שטעם החלב נפגם כשהתבנית אינה בת יומא. בנוסף יש אחרונים שביארו בדברי השו"ע להקל בדבר חריף בכלי שאינו בן יומו במקרה דומה של נידון שאלתנו (ראה שו"ע יו"ד ק"ג ונו שאי כלים, וספר דבר חריף פרק ט', פתחי מגדים פרק ז' וח'). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il