ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
צריכים למכור חמץ? היכנסו עכשיו!
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות פרטיות בסוגיות שונות

שאלות במסכת ברכות

שאלה
שלום כבוד הרב אפשר בבקשה הסבר על דעת בית שמאי במסכת ברכות פרק ח משנה ב והסבר לדעת בית הלל ובית שמאי בברכות פרק ח משנה ג
תשובה
שלום ברכות פרק ח' משנה ב': בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נוֹטְלִין לַיָּדַיִם, וְאַחַר כָּךְ מוֹזְגִין אֶת הַכּוֹס. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מוֹזְגִין אֶת הַכּוֹס, וְאַחַר כָּךְ נוֹטְלִין לַיָּדַיִם. בית שמאי ובית הלל נחלקו, אם יש להקדים את נטילת הידים או את מזיגת הכוס לקידוש. הגמרא מבארת, כי בית שמאי אוסרים להשתמש בכלי שאחוריו נטמאו במשקים. חכמים גזרו שסתם ידים טמאות ומטמאות את המשקין בית שמאי חוששים שמא יטמאו משקים שנפלו מאחורי הכוס מחמת הידים, שהידים קודם נטילה תורת שני לטומאה יש להן, ויכולים הידים לטמא את המשקים להיות תחלה (=להיות ראשון לטומאה), ויחזרו המשקים ויטמאו את אחורי הכוס, כיון שמשקה טמא מטמא כלים מדרבנן, וסוברים בית שמאי שאסור להשתמש בכוס שאחוריו טמאות אע"פ שלא נטמא תוכו, גזרה שמא ינתזו ניצוצות מתוך הכוס על אחורי הכוס, ויקבלו המשקין טומאה מחמת אחוריו, ויטמאו את הידים לאחר שיטול אותם. מסיבה זו לדעת בית שמאי, יש להקדים את נטילת הידים, כדי שמשקים אשר ניתזו אל אחורי הכוס, לא ייטמאו מחמת ידיו הטמאות, ויחזרו ויטמאו את אחורי הכוס. אבל לפי בית הלל אין כל מקום לגזירה זו, משום שהם מתירים להשתמש בכלי שנטמאו אחוריו במשקים, משום שניצוצות הניתזים אינם שכיחים, ואין לחשוש להם. בית הלל סוברים, שיש למזוג את הכוס לפני נטילת ידים משתי סיבות: א. מאחר שמותר להשתמש בכלי שאחוריו טמאים, אם הוא יטול את ידיו לפני מזיגת הכוס, המשקים שבידיו (הרטובות עדיין מהנטילה) ייטמאו מהכוס, ויחזרו ויטמאו את ידיו. ב. אף אם אין להשתמש בכלי שאחוריו טמאים, יש לסמוך את נטילת הידים לסעודה, ולא להפסיק באמצע במזיגת הכוס. ברכות פרק ח' משנה ג בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְקַנֵּחַ יָדָיו בַּמַּפָּה, וּמַנִּיחָהּ עַל הַשֻּׁלְחָן. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַל הַכֶּסֶת. לדעת בית שמאי לאחר נטילת ידים יש להניח את המגבת על השלחן ולקנח בה את ידיו במהלך הסעודה מזוהמת התבשיל, ולא להניחה על הכסת (כסא / ספה) שהוא יושב עליה, גזירה שמא יהיה הכסת ראשון לטומאה ויהיה משקה טופח במפה מחמת נגוב הידים, ואותו משקה כשנוגע בכסת נעשה ראשון, שכן גזרו חכמים שתמיד המשקים שנטמאו יעשו תחלה (ראשון לטומאה), והם יחזרו ויטמאו את הידים כשמקנח במגבת במהלך הסעודה. חשש זה לא קיים בשולחן כיון שלדעת בית שמאי אסור להשתמש בשלחן שהוא שני לטומאה. בית הלל סוברים שמותר להשתמש בשלחן שהוא שני לטומאה, ולכן אין להניח את המגבת על השלחן, שמא יטמאו המשקים שבמגבת מחמת השולחן, ויחזרו ויטמאו את האוכלים. ומנגד על הכסת אין כל חשש, כי גם אם נחשוש כדברי בית שמאי שמא יטמאו ידיו,כך עדיף, שכן מוטב שיטמאו ידים שאין להם עיקר מן התורה, שאין נטילת ידים לחולין מן התורה, ולא יטמאו אוכלים שיש להם עיקר מן התורה, שהרי ראשון עושה שני בחולין מן התורה. יום טוב
עוד בנושא שאלות פרטיות בסוגיות שונות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il