ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מתמודדים עם הקורונה באתר ישיבה. היכנסו כעת!
שאל את הרב שבת ומועדים 'דתי' ו'חילוני' בשבת

הודעות שאנשים שלחו לי בשבת

שאלה
שבוע טוב ומבורך הרב! אני חוזר בתשובה והשאלה שלי אם מותר לקרוא הודעות שאנשים שולחים לי בשבת ולענות עליהן תודה רבה
תשובה
שלום רב לשואל היקר ! ראשית כל תבורך ותעלה מעלה בתורה ויראת שמיים. בנידון השאלה, אין איסור להחזיר לחברים הודעה לאחר השבת, אך כדי שלא תגרום להם לשלוח שוב בשבת, תכתוב להם שאתה שומר שבת ושלא ישלחו לך בשבת. מקורות והרחבה: נראה בפשטות שאין כאן דין "מעשה שבת", ואף אם נאמר שיש כאן דין הנאה, מכל מקום הרי המבשל בשבת אפילו במזיד, מותר לאחרים במוצאי שבת (שו"ע שי"ח א' ע"פ עמודי הוראה שפסקו כר"י), ובפרט לדעת הגר"א שפסק כתוס', שהלכה כר"מ שבמזיד מותר לכולם במוצ"ש, והביאו דעתו הפוסקים להקל במקום צורך או בדרבנן (מ"ב סק"ז, מנוחת אהבה ח"א עמ' תקצ"ו, ובמ"ב סק"ג פסק כגר"א שבאיסור דרבנן מודה ר"י לר"מ, וכן פסק כה"ח סק"ז). כמו כן כיון שהשו"ע (ש"ז כ') הכריע כתוס' שדין בכדי שיעשו הוא דוקא בגוי, כיון שחוששים שיגיד לגוי בשבת אחרת לעשות לו מלאכה לצורך מוצ"ש, וזה אינו שייך ביהודי. ואף אין לחוש כאן למש"כ הכתב סופר (הובא בכה"ח שי"חצי"ב, שבט הלוי ח"ג, ילקוט יוסף ריש שי"ח), לגבי יהודי המבשל בקביעות לישראל, שאסור לעולם, כיון שכאן לא נעשה שינוי בחפץ מסויים, ואין מה לקנוס. ועוד שיש חלקו על עצם דברי הכת"ס (שו"ת הר צבי או"ח סי' ק"פ, מנוחת אהבה ח"א כ"ה הערה 8-9). לכן למעשה ניתן להחזיר הודעה ואין בכך איסור שבת, אולם כדי שלא ישלחו כל שבת, נכון לשלוח להם הודעה שלא ישלחו אליך הודעות בשבת, כיון שאתה שומר שבת, ובזה אתה תמנע אותם להבא לשלוח לך בשבת. חודש טוב ומבורך ובשורות טובות לכל בית ישראל. בברכה נאמנה,
עוד בנושא 'דתי' ו'חילוני' בשבת
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il