שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות פרטיות בסוגיות שונות

בבא קמא פרק ד משנה ב

שאלה
שלום רב, כתוב במשנה הזאת ששור שמועד לאדם אינו מועד לבהמה אבל ראיתי במקום אחר במשנה או בגמרא לא זוכר איפה ששור שמועד לאדם בהכרח מועד גם לבהמה איך זה מסתדר? בתודה מראש
תשובה
שלום וברכה, אכן הגמ' בדף ב עמוד ב כותבת: ..."מלתא אגב אורחיה קמ"ל, דמועד לאדם הוי מועד לבהמה...". ותוספות (ד"ה ומלתא) שואלים את שאלתך, שלכאורה סוגיא זו קשה על הסברו של רב פפא על המשנה בפרק ד (דף לז- שם נחלקו רב פפא ורב זביד האם כוונת המשנה שסתם שור המועד לאדם אינו מועד לבהמה או שגורסים במשנה ואינו מועד היינו שראינו שהוא לא נוגח בהמות אלא בני אדם.) תוספות מביאים שני תרוצים: א. כוונת רב פפא בדבריו שמועד לאדם מסתמא אינו מועד לבהמה היינו דוקא כשנגח שלושה בני אדם שבכך לא נעשה מועד לבהמה. אבל אם נגח אדם ושור וחמור הוא מועד לכל. אבל אם נגח שור וחמור וגמל אינו נעשה מועד לאדם ואף על גב שלכל הבהמות נעשה מועד. ב. הביאו את דברי ה"ר מנחם - כוונת הגמ' בדף ב, היא שמועד לאדם שהיה מועד לכל וחזר בו מבהמה ונשאר מועד לאדם הרי הוא מועד לבהמה משום שחזרה מבהמה אינה חזרה, אבל מועד לכל וחזרה מאדם הרי הוא אינו מועד יותר לאדם, משום, שחזרה מאדם חזרה היא. בברכה פסח שמח
עוד בנושא שאלות פרטיות בסוגיות שונות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.