שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שבת

תפילת מעין שבע במנייני חצר

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ב אייר תש"פ
שאלה
האם אומרים תפילת מעין שבע במנייני חצר?
תשובה
א. תפילת מעין שבע תפילה מעין שבע, היא כביכול חזרת הש"ץ, ונתקנה על מנת שיסיימו יתר המתפללים עמידה, על מנת לא להשאיר מתפללים יחידים ההולכים לבדם בלילה, במקומות רבים חששו ללכת בלילות ביחידות. ומפני סיבות רוחניות, מיסטיות שונות: 1. מפני המזיקין שבתי הכנסת היו בשדה ובליל שבת, כי בליל שבת שכיחי מזיקין. (מסכת פסחים קיב,ב) 2. ויש שהסבירו – משום שנשמות הנפטרים מגיעים לבתי הכנסת בליל שבת בשנה הראשונה. 3. ויש שכתבו משום סכנת מאדים. ב. תפילת מעין שבע בבית אבלים כתב השולחן ערוך – אין אומרים ברכה מעין שבע בבית אבלים, או במניינים מזדמנים כמו בשמחה לא אומרים ברכת מעין שבע. ולדעת הבן איש חי, הגר"מ אליהו זצ"ל לומר ברכת מעין שבע בכל מקום שמתפללים עשרה גם כשאין ספר תורה. וכן כתב הרב טיקוצ'נסקי בספר ארץ ישראל שכך מנהג ירושלים, כי קדושתה של ירושלים חשובה כמקום שיש בו ספרי תורה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il