שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חלה ונושאים נוספים

האם צריך להפריש חלה מבלינצ'ס

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו אייר תש"פ
שאלה
האם עיסה של בלינצ'ס או קרפ חייבת בהפרשת חלה?
תשובה
שלום רב. אם מדובר על עיסה שבלילתה רכה ונוזלית העומדת לטיגון והיא דקה מאד - פטורה מן החלה. הרחבה: נפסק בשו"ע (או"ח קס"ח ו', וביו"ד שכ"ט ה') ע"פ הגמ' בברכות (לז:) שטרוקנין – חייבת בחלה, וטריתא – פטורה מן החלה. טרוקנין, הכוונה למאפה שבלילתו רכה אך נעשה לבסוף עבה. וטריתא, היינו מאפה שבלילתו רכה, ושופכים את העיסה על הכירה והיא מתפשטת עליה, ונעשית למאפה דק. והוסיף מרן, שאם יש בכירה גומא ושופכין את העיסה לתוכה, נחשבת ללחם וחייבת בחלה. ומסוף דבריו נראה שאין כוונתו לבלילה רכה המתפשטת על גבי מחבת, שבזה פטור כדין טריתא כאמור לעיל, והוא הדין לבלינצ'ס וקרפ הנעשה באופן זה והוא דק מאד ואין בו כלל תואר לחם. אלא כוונת המחבר, לעיסה רכה הנאפית בתבנית בתוך התנור כגון עוגת טורט וכדומה, שיש לה יותר צורת לחם, וכן אם מדובר על בלילה רכה אך טיגנו אותה או אפו אותה בלא נוזלים ויש לה תואר לחם - חייבת בחלה אם יש שיעור חלה, ויש להפרישה לאחר האפיה (ראה שו"ע שם ב' ואחרונים שם, שו"ת שבט הלוי ח"ח רמ"ד, שו"ע המקוצר יו"ד ק"ע י"ט, הכשרות י"ד ט'). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il