שאל את הרב

  • הלכה
  • דיני ממונות בדרך

פגיעה לא מכוונת

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ט סיון תש"פ
שאלה
היי , אני נהגת חדשה וניסיתי לחנות במקום עמוס מכוניות , בטעות שפשפתי רכב שחנה לידי , מרוב לחץ המשכתי ונתתי מכה קטנה לעוד רכב. חזרתי לרכב הראשון בשביל לתת פרטים והכל הסתדר אבל לגבי הרכב השני לא עשיתי כלום , אפילו לא בדקתי אם קרה משהו. לי היה רק מכה קטנה מהאוטו השני ואני לא חושבת שקרה לו משהו רציני אבל אני לא יודעת ואין לי דרך לדעת מי זה היה. אני מרגישה נורא!! מה יש ביכולתי לעשות?
תשובה
הואיל ואת לא מכירה את בעל הרכב, עליך לרשום לעצמך שאולי פגעת ברכב, עד שיבא אליהו ויזהה את הניזק, אם יש כזה. וכעת עליך לקבל על עצמך שאם דבר מעין זה יקרה חס וחלילה פעם נוספת, מיד יש לבדוק מה תוצאות מעשי. בהרחבה, מצינו בגזלן שאינו יודע למי להשיב כגון גזל רבים, שיעשה בממון צרכי רבים. יש מקום לדון האם גם בנזיקין הדין כך? הרב קוק זצ"ל כותב בספר אורח משפט הלכות נחלות יח "...ולכאורה נראה שצריך שיהיו צרכי רבים הללו במקום שהנגזל או יורשיו עלולים להיות נהנים מזה, אמנם כ"ז הוא בגזל ממש דבאיסורא אתא לידי', אבל בהלואה כ"ז שאינו יודע למי להחזיר, לא חלה עליו חובת פרעון, וראוי הי' להוציא מתחת ידו ולהניח במקום בטוח, אם ירצה לצאת ידי שמים, בתנאי שאם בזמן מן הזמנים ימצאו תובעין שיבררו את זכיותיהם בסכום זה ע"פ ב"ד כדין תורה ינתנו להם." אך כל זה כאשר יש ודאי חיוב, ובמקרה שלך שאין את יודעת האם נגרם נזק אין חיוב להוציא ממון. ולענ"ד נראה שמזיק דומה ללווה ולא לגזלן כיוון שאין בידו ממון איסור ולכן אין דין זה של יעשה בהם צרכי רבים גם בנזק ודאי. לגבי מה שכתבנו לרשום מצאנו דין זה בהלכות השבת אבידה ונראה שגם במקרה זה יש לנהוג כך. לסיום בספר "אורות התשובה" פרק יג אות ט' כותב הרב קוק זצ"ל -"אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחברו, ואפילו הוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו ובין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק, שמתוך השלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו ה' יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן." בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il