שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

החזרת אבדה בשכונה של חילונים

undefined

כולל דיינות בית אל

ח טבת תשס"ח
שאלה
מצאתי פלאפון ליד ביתי ורציתי להחזירו, אך התברר לי שכל הפלאפון הוא בכתב רוסית ואני לא יודע אם זה של גוי או של יהודי (כי אם זה של גוי אני לא חייב להחזירו). בשכונה שבה אני גר כולם חילונים ואם אני אכתוב מודעה של אבדה כולם יתקשרו אלי ויגידו זה שלהם, אפילו שאני אגיד "מה הסימנים?" יטרידו אותי כל פעם בטלפון שלי מה אני אעשה?
תשובה
אף שאינך יודע אם הדובר רוסית הוא יהודי או גוי, כיוון שאנו מחזיקים את הרוסים בארץ שרובם יהודים בצרוף העליה הישנה והחדשה, על כן, אפילו שהמאבד שלפנינו הוא בגדר ספק אם להחזיר לו את החפץ זה דומה לאסופי במסכת כתובות (דף טו עמוד ב), שברוב ישראל אפשר להחזיר את האבידה ולהוציא מן המוחזק למרות שהאדם הזה ספק, ואין בזה את האיסור של למען ספות וגו' שמשווה את דיני ישראל לגויים בהחזרת האבידה לגוי (סנהדרין עו: ). וכן פסק מרן השולחן ערוך (באה"ע ס' ד',לד) וביאר ב"ש (ס"ק נו') שאין החזקה של המוצא חזקה מעלייא,שהרי לא קנה אותו, לכן, מוציאים מן המוצא גם ברוב אע"פ שאין הולכים בממון אחר הרוב. ועוד, שאם אדם מכוון לעשות קידוש ה' אזי אין כאן איסור של למען ספות הרווה את הצמאה. גם לעניין מציאה במקום של חילונים יש אומנם פוסקים שאומרים שזה כמו מקום שאדם מתייאש ממנו, אך עדיין גם הם יודו שבדבר שיש בו סימן והוא חשוב לאדם כמו תעודת זהות ופלאפון אנשים מחזירים, ולכן אין אדם מתייאש ממנו ויש עליו חובת השבה. כמו כן, זאת אינה טענה שאנשים יתקשרו ויטרידו (וגם אנשים לא סתם יטרידו שהרי צריכים לתת את המספר), שהרי אינך צריך להכריז אלא לפנות לחברה הסלולרית ולהשאיר אותו דלוק שיוכל לקבל שיחה. פלאפון הוא דבר שיש בו סימן מובהק, שהרי יש לו את המספר שלו. ניתן להחזירו בקלות על ידי התקשרות לחברה הסלולרית והם כבר מזהים של מי הפלאפון. (סלקום 123* פלאפון 166* אורנג' 013* ). על כן עליך להחזיר את הפלאפון לבעליו . הרב אבישי חבר טוב .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il