שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

הבכורות בשבט לוי במדבר

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ב סיון תש"פ
שאלה
ידוע הסיפור על אותו משכיל שאמר לרב סורוצקין שהוא לא מאנין למדרש חז"ל על כך שנולדו 6 בכרס אחת. ענה לו הרב שלשיטך אני מוכיח. שהרי היו 60 ריבוא גברים בגיל 20-60. וכמנין הזה גם נשים, כלומר 120 ריבוא. אבל היו רק 20000 בכורות. זאת אומרת שאותן 20,000 נשים ילדו את ה120 ריבוא. יוצא שכל אשה ילדה 60 ילדים. והרי אשה יולדת כ 10 פעמים במהלך חייה יוצא אם כן שנולדו 6 בכרס אחד. והנה לפי פירוש רש"י שהיו 300 בכורות אצל הלויים מתוך 22300 הלויים, אם כן לפי אותו הגיון אצל הלויים היחס הוא אפילו גדול יותר!! אז למה אומרים שהריבוי שלהם היה מועט?? (והרי מדובר שעוד לא התעסקו עם עבודת ארון הברית)
תשובה
שלום האור החיים הקדוש (במדבר פרק ג' פס' ל"ט) כותב את הדברים הבאים: והנכון בעיני הוא כי שבט לוי מעשה אחד להם כמעשה עמרם אשר שלח את אשתו בשביל גזירת הבן הילוד, והטעם לצד שהיו מעונגים ולא נשתעבדו לא נמס לבבם כל כך לראות נטעיהם מושלכים ביאור כמעשה איש ישראל אשר מצד השעבוד ועול העבודה הוזל והוקל בעיניהם ובלבם לראות ילדיהם מושלכים ביאור, גם שהיו מזלזלים בעצמן (פירוש: לא היה מכובד בעיניהם) לילד ולעזוב בשדות ובמחילות הארץ אשר אין אדם נכבד שנפשו מכובדת עליו כשבט לוי עושה כן, וזה לך האות כי עמרם שלח את אשתו, ולא הוצרך הכתוב להודיע את הדבר שגם בעמרם לא הגיד הכתוב הענין אלא מהשכלת הענין נודע, וללמד על כל שבטו יצא, וזו היא סיבת מיעוטם כי אם אין גדיים אין תיישים, והגם שמצינו שעמרם החזיר גרושתו, אין ללמוד ממנו שכולם החזירו כי הוא זה אשר בא אליו הדבר בנבואה...ואם תאמר למה שבט בן תורה יעשה מיעוט פריה ורביה, אולי שדנו בה למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, וכיוצא בזה מצינו שאמרו (תענית יא א) שאסור לשמש מטתו בשנת רעבון הגם שיש מניעת פריה ורביה, ודנו כמו כן לצד כלוי הבנים הזכרים נמנעו כל עיקר, ומעתה אדרבא עשה ה' עמהם נס שנשארו מהם מספר זה, ולזה אחר זמן שהיו עסוקים גם הם בפריה ורביה פרו וישרצו וגו' יותר משאר השבטים. בכיוון אחר, דברים שהובאו בספר ברכת אשר (לר' אשר וסרטיל ספר שמות פרק א' פס' ז'): אכן לפי מספר בכורי הלויים לעומת מספרם הכולל של בני לוי עולה שגם לבני לוי היו משפחות גדולות (כלומר, במפקד הלוויים שבראש ספר במדבר (ג, יז-לט) מבן חודש ומעלה, עולים הנתונים הבאים: בני גרשון - 7,500; בני קהת - 8,600 ובני מררי - 6,200. סך הכל: 22,300. והנה מסכם הכתוב מספרים אלו בפסוק לט שם במילים: "כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי ה' למשפחֹתם, כל זכר מבן חדש ומעלה: שנים ועשרים אלף". "ושלוש מאות להיכן הלכו? אמר לו: אותן שלוש מאות, בכורות היו, ואין בכור מפקיע בכור" (בכורות דף ה/א). שלוש מאות בכורות הלוויים שהושמטו בסיכום הכולל היו מבכורות הלוויים ועל־כן נפטרו מן הפדיון, ובכך נכנסו לקדושת הלוויים תחת היותם בעצמם בכורות. נמצא אם־כן שעל אוכלוסייה כוללת של 22,300 זכרים היו אצל בני לוי 300 בכורות זכרים, ואם כן מספר הילדים הממוצע במשפחת לוויים היה כ-74 ילדים! (22,000/300). ציין הרב איתן שנדורפי: יתכן לומר שמספר הנפשות בכל משפחה ממשפחות בני לוי לא היה גדול כל כך. היו בין עשרה לחמישה עשר נפשות במשפחה וברוב גדול של המשפחות נולדה בת תחילה. ובכך ניתן ליישב את דברי הרמב"ן "לצד שהריבוי בא מצד העינוי דכתיב (שמות א) וכאשר יענו אותו כן ירבה" לכן שבט לוי לא התרבה כל כך כמו שאר השבטים. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il