ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים ספר במדבר

הניסיון של המן

הרב חיים שרייברז תמוז תש"פ
58
שאלה
שלום , בפרשת המן כתוב " .... הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ...למען אנסנו הילך בתורתי אם לא :" האם הכוונה שבני ישראל לא הצטרכו לדאוג למזונם וללמוד את התורה המצוות והמשפטים בלבד, ועל זה היה הנסיון? האם לכך מתכוונים ב "..וישמן ישרון ויבעט"?
תשובה
שלום קיימים מספר הסברים בפרשנים, מהו אותו נסיון שהיה במן. (אביא את מקצתם): א. רש"י הסביר שהנסיון הוא שמירת המצות התלויות בו כגון: שלא יותירו ממנו לבוקר ושלא יצאו בשבת ללקוט. ב. הרמב"ן הסביר "כי נסיון הוא להם שלא היה בידם מזון ולא יראו להם עצה במדבר רק המן שלא ידעו מתחלה ולא שמעו מאבותם ויורד להם דבר יום ביומו וירעיבו אליו ועם כל זה שמעו ללכת אחרי השם". היציאה למדבר ללא אוכל וללא ידיעה מה יהיה מזונם ומה תכונתו היוו נסיון לעם ישראל עד כמה הם דבקים בהקב"ה. ג. המלבי"ם הסביר "שלחם זה שלקטוהו בלא יגיעה ועבודה היה עוזר להם ללמוד התורה כמו שנאמר לא נתנה תורה אלא לאוכלי מן, ולחם זה היה נקי מפסולת ועכירות כן הזדככו אוכליו מגשמיות ועכירות והתקרבו אל ענין הרוחני" בדומה לנסיון שהצגת בשאלה הנסיון של המן לפי המלבי"ם היה האם אכילת מזון רוחני ללא כל פסולת תקרב אותם לקיום ועשיית דברי התורה. ד. הרש"ר הירש לומד שמטרת הנס והנסיון במן היה מנס המן ללמד את דרכו של הבוטח בה': "ההליכה בתורתי מותנית בכך שאמצא אנשים המסתפקים בפרנסתם ובפרנסת נשיהם ובניהם דבר יום ביומו; העושים את חובתם היום ואוכלים היום בשמחה ובטוב לבב - ומשליכים על ה' את דאגת המחר: מי שברא את היום ואת פרנסתו, יברא גם את יום המחר ואת פרנסתו. רק הבוטח בה' ללא תנאי, מובטח שלא יעבור על תורתו מחמת דאגות פרנסה אמיתיות או מדומות". ה. ה"שפת אמת" עומד על הקשר שבין קבלת התורה ושמירתה לבין פרשת המן, כיצד איסוף המן הוא מבחן ההתאמה לקבלת התורה: "כי התורה היא התחדשות לגמרי, דאין כל חדש תחת השמש, והתורה למעלה מהשמש... וכפי מה שמעלין הטבע בהשורש ומעוררין קצת התחדשות - זוכין אחר כך לתורה... וזה דבר יום ביומו הוא התחדשות שהקב"ה מחדש בכל יום". המבחן הוא יכולתם של ישראל לחזור על פעולותיהם יום אחר יום, ללא הפסק וללא שחיקה בניגוד לנטייתו הטבעית של האדם שאינו מעוניין לשוב ולטרוח מדי יום ביומו. מבחן המן מחייב את ישראל למשמעת עצמית. שפת אמת כותב: "וכפי מה שמעלין הטבע בהשורש ומעוררין קצת התחדשות - זוכין אחר כך לתורה". תפקידו של האדם הוא לעורר את ההתחדשות בלבו, ולא להישחק ולחוש כאילו "אין כל חדש תחת השמש". מבחן המן הוא: האם יוכלו ישראל לחזור על אותה פעולה פעם אחר פעם, ובכל זאת למצוא בה בכל פעם את טעם מרענן וחדש. יום טוב
עוד בנושא ספר במדבר

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il