שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות השירות

לימוד תורה וצבא

undefined

הרב אליקים לבנון

ג אב תש"פ
שאלה
שלום וברכה לכבוד הרב! האם החיוב להתגייס מדין מלחמת מצווה הוא גורף וכולם חייבים, או שלומדי תורה שהצבא נותן להם אפשרות לדחות את הגיוס (לפעמים זו דחייה זמנית ולפעמים זו דחייה שנהפכת לפטור לאחר כמה שנים) אין עליהם את החיוב של מלחמת מצווה ויכולים לכתחילה להישאר בישיבה ולא להתגייס כלל? (וכך בעצם לא לקיים את מלחמת מצווה בכל חייהם). שאלתי מבוססת על דברי החזו"א בהלכות עירובין (ליקוטין, סימן לו, אות ג): "נראה דהא דתנן דבמלחמת מצוה אפילו חתן מחדרו לא איירי בזמן שצריכין לעזרתם לנצחון המלחמה, דזה פשיטא דבשביל פיקוח נפש והצלת העם כולם חייבין. אלא אפילו בזמן שאין צורך אלא למספר מסויים (וכן היו רוב מלחמותיהם שלא היה מקום לחיל הצבא הלוחמים אלא למספר מסוים) היה רשות ליקח חתן מחדרו, שאין להחוזרים שום זכות במלחמת מצוה". נראה מדבריו שכל החיוב להשתתף במלחמת מצווה הוא רק כשצריך את כולם (הוא מסביר שיש רשות לקחת את כולם ויוצא מדבריו שאם לא צריך את כולם יש רשות גם לא לקחת את כולם) ולכן במציאות של היום שהצבא והמדינה מכירים בכך שלא צריך את כולם ונותנים פטורים גורפים לבחורי ישיבה לאחר כמה שנים, אז אולי לא צריך להתגייס כלל ואפילו מי שלא מתכנן להמשיך ללמוד תורה כל חייו אלא רק עד שיקבל את הפטור, ומיד אחרי שיקבל את הפטור ללכת ללמוד מקצוע ולעבוד, לא צריך להתגייס? האם ישנה דעה שחולקת על החזו"א וסוברת שכל אחד קובע בעצמו אם יש צורך בצבא שהוא יתגייס וזה לא קשור למה שקבע השלטון? הרי אנו יודעים שהצבא זקוק לחיילים שומרי תורה ומצוות ויראי שמים ולכאורה למרות הפטור יש לנו חיוב להשתתף ולהיות חלק ממצווה גדולה זו גם אם השלטון פוטר אותנו לכאורה. אשמח אם אפשר למקורות בעניין מהמקורות הקדומים ועד לפוסקי זמננו. תודה רבה מראש!
תשובה
שלום. זכות לכל אחד להשתתף במלחמת מצווה! מי שאינו מכיר בכך, יש לו חוסר הבנה, מה זה להגן על עם ישראל. יש בודדים שעניינם לעסוק בתורה ולגדול בתורה, להיות מאור לעם ישראל. הם רשאים להשתמש בהיתר, לדחות גיוס. מו"ר הרב צבי יהודה, היה מדגיש, שאין פטור, יש דחיית שירות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il