שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות בישול כלליות

שקית חימום בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב אב תש"פ
שאלה
יש לנו משהו חדש, שקית חימום שמתחמם על ידי חומרים כימי. יש בתוכו דיסקית ולוחצים עליו והוא מוציא משהו שנראה כמו מלח, ואז מפזרים אותו והוא כאילו גורם שכל הנוזלים יהיו מאותו חומר, ומגיע לחום של 54 מעלות תוך עשר שניות. (לא מובן לי בדיוק איך זה עובד ומה קורה, ניסיתי להסביר לפי מה שאני רואה בעיניים). רציתי לדעת אם מותר לחמם ולהשתמש בשבת מצד החימום שאינו על ידי אש, וגם מצד שאולי זה נולד שזה גורם נוזלים להתקשר ולהיות כמו גוש מלח. תודה רבה.
תשובה
שלום רב. אסור להפעיל בשבת שקית חימום. הרחבה: יש לדון האם יצירת חום בריאקציה כימית אסורה. ובפשטות יש לאסור מצד "נולד". ויש ללמוד כן מדברי הגמ' (שבת נא:): "אין מרסקין לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו", וכתב שם רש"י: "משום דקא מוליד בשבת, ודמי למלאכה שבורא המים האלו", והוא הדין בשקית חימום, שנוצר ע"י חיבור החומרים מוצר חדש המפיק חום. ואכן דעת הגרש"א אויערבך והגרי"ש אלישיב זצ"ל שיש בדבר משום איסור מדרבנן משום "מוליד" (ראה שבות יצחק ח"ו פרק י"ז). ובספר אורחות שבת (פרק ט"ו ס"ח) הביא דברי הגרשז"א, וכתב שלפי שיטת מרן החזו"א המגדיר שימוש בשבת כ"מכה בפטיש" כלשונו, שנותן צורה בגשם ומעמידו על תכונתו, יש בכך איסור תורה. וכן מובא בשם הגר"מ אליהו זצ"ל (שו"ת המורים בקשת 65). מאידך בשו"ת מלומדי מלחמה (סי' נ"א-נ"ב) כתב שאין כל איסור בהפעלת שקית חימום ומקלור (סטיקלייט) בשבת, והוכיח כן מהמשנה (שבת מז:) שאיסור הטמנה בחול, הוא מפני החשש שמא יטמין ברמץ, ולכאורה מבואר בגמ' (ב"ב יט.) שהמגע של החול בסיר החם הוא הגורם לחול להוסיף הבל, ולמרות כן לא נאסר הדבר בפני עצמו, ומשמע שאין איסור מוליד בהפעלת ריאקציה כימית. וכן דעת הגר"ד ליאור שליט"א (שו"ת המורים בקשת שם). וראה בהרחבה בתחומין (חלק י"ג עמ' 135) שאין ביצירת ריאקציה כימית איסור מוליד. כמובן שאם הדבר נצרך לצורכים ביטחוניים ולא ניתן לעשות זאת קודם השבת כראוי, מותר להפעילם בשבת כיון שהפעלתם כרוכה באיסור מוליד שאין לו עיקר מהתורה (שו"ת דבר חברון סי' שפ"ו, הוב"ד בספר הנפלא תורת המחנה ל"ז ח'), אולם למעשה יש לאסור הפעלת שקית חימום או סטיקלייט בשבת מדין נולד כאמור, וחשש לאיסור מכה בפטיש, ואף אין לעשות כן מצד "עובדין דחול". בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il