שאל את הרב

  • הלכה
  • נגיף הקורונה

פדיון הבן בסגר

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב תשרי תשפ"א
שאלה
כיצד ניתן לקיים מצוות פדיון הבן בזמן הסגר? האם ניתן וחובה להביא מניין או שדי בכהן בתינוק ובהורים?
תשובה
לשואל, שלום וברכה ומזל טוב! מצד הדין אין צורך במניין, וכפי שכתב המאירי (פסחים קכא ע"ב): "ואבי הבן, אם רצה לעשות סעודה - הרי היא בכלל סעודת מצוה... ואין סדר זה צריך עשרה, אלא שלהידור מצוה נהגו בה בעשרה". ובספר 'האשכול' (מהדו' אלבק, דף קב,ב): "אי ניחא ליה לכנופי עשרה ליקרא בעלמא או לפרסומי מלתא, אי נמי משום כבוד הבריות - הרשות בידו" (תרגום: אם נוח לו לאסוף עשרה, לשם כבוד בלבד או לפרסם את הדבר, או גם משום כבוד הבריות - הרשות בידו). אפילו נוכחות הכהן אינה הכרחית. אפשר לדבר בטלפון עם כהן שאתם רוצים להעניק לו את הפדיון, ולקבוע שהוא ימנה מישהו משכניכם כשליח שלו לקבל את הפדיון, והשכן יהיה נוכח במעמד הפדיון כנציג הכהן ויקבל את הכסף עבורו (הנציג של הכהן יכול להיות גם קרוב משפחה שלכם, אבל לא אחד מהסמוכים על שולחנכם ותלויים בכם כלכלית). שליח הכהן יחזיק את הבן הבכור, ויאמר: "במאי בעית טפי? ליתן לי עבור הכהן ששלחני את בנך בכורך, שהוא פטר רחם לאמו, או בעית לפדותו בחמש סלעים כדמחייבת מדאורייתא?" (זה עיבוד של הנוסח הרגיל אצל האשכנזים, ותוכל לעשות לבד את ההתאמה הדרושה למנהגים אחרים). והאב יענה: "חפץ אני לפדות את בני, והילך דמי פדיונו עבור הכהן ששלחך, כדמחייבנא מדאורייתא". ואז האב מברך את הברכות, ומוסר את הכסף לשליח. יש נוהגים שהכהן אומר אחרי הפדיון "בנך פדוי", והשליח יוכל לומר זאת אחרי שיקבל את הכסף. (יש דיון על פדיון הבן ע"י שליח, אבל בצורה זו, שהשליח מונה ע"י הכהן וזוכה בכסף עבורו, אין כל שאלה, ראו ערוך השולחן יו"ד סי' שה ס"ח)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il