שאל את הרב

  • הלכה
  • לבוש בתפילה

שגג והתפלל בלא כיפה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ד תשרי תשפ"א
שאלה
שלום וברכה לכבוד הרב הגאון. הנה, מי שהתפלל בראש מגולה דעת רוב האחרונים וכן פסק הגר"ע יוסף שאינו צריך להתפלל שנית, אכן דעת הג"ר משה פיינשטיין באגרות משה שצריך לחזור כי הוי תפילתו תועבה, והנלע"ד הקטן שעדיף שיחזור ויתפלל בתורת נדבה [כיוצ"ב מי שלא אמר המלך הקדוש בעשי"ת דעת השו"ע שחוזר ודעת הרמ"א שלא, ופסק הערוך השולחן שיתפלל בתורת נדבה], אך מהי דעת הרב בזה? ידידך ומעריצך
תשובה
אם מדובר בשוגג מסתבר כדעת רוב הפוסקים שלא צריך לחזור ולהתפלל אפילו לא תפילת נדבה. לתפילת נדבה יש תנאים חמורים שספק אם יעמוד בהם. לכן לא כדאי אין הדבר דומה למלך המשפט (כנראה שלכך התכוונת) שם זו תקנת אנשי כנה"ג ולדעת השו"ע חייב לחזור מעיקר הדין אך אם עשה זאת במזיד זו אכן אפקרותא חמורה כי הכיפה הפכה להיות בימינו הסמל המובהק ליר"ש ואם תורה לו לחזור ולהתפלל האם ישמע לך?!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il