ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר מה ללמוד?

מה נחשב בדיוק ללימוד תורה?

הרב משה מאיר אבינרא כסלו תשפ"א
60
שאלה
שלום רב כבוד הרב, האם קריאה בספר " המסורת היהודית" של הרב אליעזר מלמד נחשב כלימוד תורה?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, ניתן לקיים את מצוות תלמוד תורה בכמה אופנים. ניתן ללמוד מקרא, הלכה, אגדה, אמונה וכו'.. אחד מחלקי התורה הוא גם לימוד טעמי המצוות. על חלק זה ישנו לכאורה ויכוח האם יש להרחיב בלימודו. אך אם נתבונן בדברי הראשונים נראה שאין מחלוקת שגם חלק זה בכלל לימוד התורה אלא שנחלקו באיזה אופן יש ללומדו. נביא מקצת מקורות לכך: הריטב"א (שבת פח, א) מבאר מדוע הגמרא מכנה את התורה שהיא משולשת ומביא: "יש מפרשים כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה וסתרי תורה ממעשה בראשית ומעשה מרכבה וטעמי המצוות". הרמב"ם כידוע האריך בספרו "מורה הנבוכים" בביאור טעמי המצוות וכן האבן עזרא כתב ספר הנקרא "יסוד ומורא" העוסק בכך, כך גם ספר החינוך מבאר בכל מצווה מה טעמיה. גם המהר"ל שחלק במספר מקומות על טעמי המצוות של הרמב"ם, מביא טעמים למצוות, וכן הכוזרי שכתב שטעמי המצוות נצרכים רק למי שנטה מהמעלה העליונה (מאמר ב, סעיף כו, וס) נותן טעמים במספר מקומות כגון טעם לברית המילה. החשיבות בעיסוק חלק זה הוא שע"י לימוד טעמי המצוות זוכים להכיר את טובו וחוכמתו של הקב"ה ויועיל ללומר ללכת בדרכי ה', וליראה אותו. הראי"ה קוק זצ"ל מאריך בחשיבות העיסוק בחלק זה של התורה בפרט בדונו אנו. וכך כתב במאמר טללי אורות, (השקפה על טעמי המצות א): "כשאנו נכנסים לתוך אותה החלקה הרחבה להמקצוע הגדול של דרישת טעמי המצות, לא נוכל להפטר מהשתוממות על דלות ההפריה בחלק הספרותי החשוב מאד הזה, שלפי תכנו היה ראוי להיות דשן ורחב הרבה יותר משאר מקצעותיה של דרישת התורה. בדורנו זה הננו מרגישים הרבה את חסרון החקירה במחקר הזה החשוב מאד, הדאגה על דבר חזוק היהדות, העיונית והמעשית, מקפת את החלק היותר נכבד מבעלי הכשרון שבקרבנו, העומדים במעמד מוצק וקים על בסיס היהדות ונכונים להקריב את נפשם עליה". לכן ספרים המבארים את המשמעות של המצוות כמרוממות אותנו ומקרבות אותנו לחזון ולתיקון העולם, חשוב מאוד ללומדם ולהפנים את המסרים היוצאים מהם. בברכה,
עוד בנושא מה ללמוד?

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il