שאל את הרב

  • הלכה
  • לא ילבש

גילוח שיער לגברים

undefined

הרב עזריה אריאל

ב כסלו תשפ"א
שאלה
שלום כבוד הרב, שאלה נוספת בנושא. האם מותר לקצר את שיער הערווה על ידי מכונת גילוח (כשרה)? עד היום השתמשתי במספריים על מנת לבצע את זה ורציתי לשאול לגבי מכנות גילוח חשמלית. ושאלה נוספת אם אפשר מכבודו. הרב התיר לכל האנשים ממה שהבנתי, אין הבדל בין נשוי לרווק נכון? לא ראיתי שהרב הרחיב על כך.
תשובה
לשואל, שלום וברכה! אין לקצר את שער הערווה על ידי מכונת גילוח. למה? בהלכה יש הבחנה בין שני סוגים של מספריים, או ליתר דיוק, בין שתי צורות חיתוך של השיער על ידי מספריים: יש מספריים רגילות, שגוזרות את השיער במרחק ניכר מהשורש, ויש מספריים שגוזרות את השיער קרוב מאוד לשורשי השיער, וזה נקרא "מספריים כעין תער", חיתוך שדומה בתוצאה שלו לגילוח בתער. איסור "לא תשחית את פאת זקנך" משמעו השחתה מוחלטת, ולכן "מספריים כעין תער" מותרים (יו"ד סי' קפא ס"י). לעומת זאת בשיער הערווה, שאיסור הסרתו משום "לא ילבש", אסור אפילו ב"מספריים כעין תער", ומותר רק במספריים רגילות, שמשאירות שיער משמעותי (שם סי' קפב ס"א). מכונת גילוח כשרה מוגדרת כ"מספריים כעין תער", כלומר, גילוח צמוד שדומה לתער. היא נחשבת מבחינה הלכתית כ"מספריים", מפני שפעולת החיתוך איננה מהשורש כמו תער במפגש של שני סכינים, כמו במספריים. בכל זאת, היא שייכת לסוג החמור יותר של מספריים, שאסור בשער הערווה. לשאלתך על ההבדל בין נשוי לרווק, חילוק כזה הוזכר בהלכה לגבי אחיזה באבר המילה בחלקו העליון (מה"עטרה" ופנימה), עיין או"ח סי' ג סי"ד. בהקשר של התספורת לא הוזכר בהלכה חילוק כזה, כשאין צורך באחיזה כזו. אכן בספרי המוסר יש שהזהירו שלא להתעסק כלל עם שיער הערווה, בין לרווק ובין לנשוי (ספר 'סדר היום', סדר הנהגת הלילה), וזו בהחלט מידה טובה של צניעות להמנע מכך כשאין לאדם צורך מציק במיוחד. ואם האדם רואה שהעיסוק בשיער הערווה מביא אותו לידי הרהור עבירה וקישוי האבר, בוודאי עליו להמנע מכך (שם). אגב, זהו שיקול נוסף להמנע מתספורת במכונת גילוח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il