ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות כלליות

לפני עור לא תתן מכשול

הרב משה מאיר אבינרי"ט כסלו תשפ"א
27
שאלה
שלום וברכה כבוד הרב. לגבי מצות לפני עור לא תתן מכשול, כתב הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת נפש (פרק יט הלכה יד) וגם בספר מצות (לאו רצ"ט) שלאו זה מדבר על נתינת עצה רעה. כנראה הוא סובר שמקרא יוצא מידי פשוטו וגם נחשב לאו שאין בו מעשה ואין לוקין עליו. ומי שממש מכשיל עור, עובר משום "לא תשים דמים בביתך" וגם "ועשית מעקה לגגך". מצד אחר גם לעניין לאו של "לא תשים דמים בביתך" כתב בפרק י"א הלכה ג, שאין לוקין בו משום שזה לאו שאין בו מעשה. אבל נשאלת השאלה שאם מישהו ממש נתן מכשול לפני עור, לכאורה הוא עשה מעשה ממש, אבל אף על פי כן לפי האמור למעלה הוא לא יתחייב מלקות. קודם כל, האם דברים האמור נכונים הם? ואם כן, למה אדם כזה פטור ממלקות? תודה רבה
תשובה
שלום וברכה, לגבי לאו של לפני עור נחלקו המפרשים מדוע אין לוקים עליו, החינוך (מצוה רלב) כתב "עבר על לאו זה, והוא כעובר על מצות מלך, ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה". אך הרמב"ם (ספר המצוות שורש ט) כתב שאין לוקים עליו משום שזה לאו שבכללות, היינו שאיסור זה כולל הרבה איסורים רבים: "כל לאו שבכללות אין לוקין עליו. ובארו גם כן כי לאו שבכללות הוא דאתו תרי תלתא איסורי מחד לאו... ולפני עור לא תתן מכשול כי הוא גם כן כולל:ענינים כמו שנבאר בל"ת רצ"ט". ושם בל"ת רצט כתב ב' דינים: אחד, שלא להכשיל בעצה שאינה הוגנת, ודין שני, שלא להכשיל באיסורים, ונראה שכוונתו שכולל שני דינים אלו. (יש אחרונים שהסבירו שלאו זה כולל משום שהמכשיל באיסור עובר באותו איסור שהנכשל עבר.) לכן שאלתך היא רק לפי הסברו של החינוך. ונראה לתרץ לפי דברי החינוך (מצוה קיג) לגבי איסור הנאה מבשר וחלב שכתב: "והעובר עליה ואכל כזית מן הבשר והחלב שנתבשלו יחד, במזיד לוקה. אבל נהנה בו כגון שנתנו או מכרו, אינו לוקה, לפי שאפשר להנאה בלי מעשה, וכל שאין בו מעשה אין לוקין עליו". היינו שאיסור שניתן לעבור עליו בלא מעשה אין לוקים עליו אף אם עשה מעשה, לכן גם בלאו של לפני עור אף אם עשה מעשה אין לוקים עליו. בברכה,
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il