שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דרכי הגאולה

מהו היחס אל בנימין זאב הרצל?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ב טבת תשפ"א
שאלה
רציתי לשאול מה דעת הרב על בנימין זאב הרצל חוזה המדינה, האם הוא רשע או צדיק?
תשובה
שלום וברכה, באתר זה שאלו זאת מספר פעמים וענו על כך מספר רבנים: הרה"ג זלמן מלמד שליט"א כתב: בספר קול התור שכתב תלמיד הגר"א משמו, כתוב שכל מי שפועל למען קבוץ גלויות וישוב ארץ ישראל וכו' יש בו נצוץ מנשמת משיח בן יוסף. עיין במאמר המספד בירושלים שכתב מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. המאמר נמצא בספר מאמרי הראי"ה חלק א' עמוד 94, עיין שם ותבין כוונת הדברים. הרה"ג דוב ליאור אמר: יש להפריד בין הפן החיובי ובין צד השלילי שבהם. כשנתעוררה השאלה האם יש ללכת עם הציונות הלא דתית בכל מה ששייך לעליה, לגאולת קרקע ולהתישבות בארץ. הרב קוק אמר שהם עושים צעד נכון ויש ללכת איתם. היו חוגים בעם ישראל שהתנגדו לזה, אולם משנתו של הרב קוק לא הייתה כך. איננו מצדיקים את הצד השלילי שיש באישים אלו, אך עלינו להעריך את כל הדברים החשובים שעשו לעם ישראל, להרמת כבודה של האומה, לגאולתה של הארץ ולהתישבות בה. הרב ש. יוסף ויצן כתב: היחס להרצל הוא מורכב. הרב קוק חידש לנו שלפעמים הקב"ה שולח נשמות כלליות שפועלות דברים גדולים ומעלתם אינה תלויה בכוונתם אלא בזכות שנתגלגלה מכוחם. על ידי הרצל התגלגלה זכות גדולה שצדיקים רבים היו רוצים שיזכו לכך. וביחס למספד של הרב זצ"ל על הרצל כתב הרב ויצן: יש הבדל בין היחס לאדם הפרטי לבין היחס לפעולתו ושליחותו הכללית אלוקית. בעת ההספד, באופן טבעי, הצד הפרטי היה יותר בולט מהצד הכללי הלאומי. לכן, הרב נזהר שלא ילמדו מדרכיו באופן פרטי, שהרי הרצל לא היה ירא ה' ולא דקדק במצוות. הרב צבי יהודה שערך את הדברים לאחר זמן כבר פחות חשש מהיחס להרצל משום שמהאישיות הפרטית כבר לא היו עלולים ללמוד ורק נשאר היחס הכללי למפעלו ושליחותו של הרצל. מהצד הזה גישת האב והבן דומה. הרצל אינו אישיות פרטית, הוא היה נשמה שההשגחה סידרה שתעשה שליחות אלוקית כללית. הרב אליקים לבנון כתב: אנו לא" מתנצלים" על דעותינו! דעתנו מבוססת על מקורות רבים בדברי התורה, הנביאים וכל המשך תורה שבעל פה. טעות היא למעט בזכויותיו של הרצל, שהיה הראשון שדיבר על הקמת מדינה, "מדינת היהודים". גדולי ישראל דיברו על עליה לארץ, אך לא על הקמת מדינה. לא נסלף את האמת, כדי למצוא חן בעיני אלה, החרדים לדבר ד', אבל אינם לומדים את התורה הגואלת! הרב אליעזר מלמד כתב: אמנם ברור שכמי שקיבל חינוך מתבולל היו לו חסרונות רבים מאוד, אבל היית חייב לכתוב גם את זכויותיו בבניין הארץ ובהצלת אין ספור יהודים מהשואה. מעת שהתחיל לעסוק בציונות, מסר את נפשו ורכושו למען העם היהודי. בחשבון הכולל הוא אדם גדול שעלינו להוקיר ולכבד את מפעלו הציוני. ועיין בדברי אבי מורי שנתן שיעור על "המספד הגדול בירושלים" שאמר הרב זצ"ל בשבעה על הרצל https://www.yeshiva.org.il/midrash/13968 . בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il