ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה גזל ונזיקין

מה לעשות עם קלפים נוספים שנשלחו אלינו?

11
שאלה
נרשמנו לחבורת תריג והיינו זכאים לקבל 30 חבילות קלפים. ביקשנו לקבל בדואר את החבילות אך לאחר חודש שלא הגיע אלינו הלכנו לאחת מנקודות המכירה ולקחנו את הקלפים. שבועיים לאחר מכן הגיע אלינו בדואר 15 חבילות קלפים.. נסינו להתקשר אליהם ולשאול אותם מה לעשות עם החבילות שנשלחו בדואר אך לא קיבלנו שום מענה..כמה זמן צריך לעבור כדי שנגדיר שהחברה התייאשה מהקלפים ונוכל להשתמש בהם?
תשובה
שלום וברכה, שאלה זאת נוגעת בסוגיית ייאוש שלא מדעת לכן ארחיב מעט בדין זה. הגמ' בב"מ (דף כ"א ע"ב) הביאה מחלוקת בעניין ייאוש שלא מדעת, כלומר דבר שמן הסתם כאשר ידע בעל החפץ שנפל ממנו יתייאש, אולם בזמן שמצא המוצא את החפץ עדיין לא ידע הבעלים שנפל ממנו החפץ. מסבירה הגמ' באיזה מקרה מדובר : בחפץ שיש בו סימן - כולם מודים שלא הוי ייאוש, ואע"פ שמתייאש הבעלים של החפץ לבסוף לא הוי ייאוש שהרי החפץ הגיע לידי המוצא באיסור שכשאר ידע האדם שנפל ממנו החפץ לא יתייאש אלא יאמר סימן יש לי בחפץ אתן את הסימן ואקבל את החפץ. בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר, כלומר אבדה שאבודה מהבעלים ואינה מצויה אצל כל אדם – אע"פ שיש לו סימן התורה התירה אותה. והמקרה שבו נחלקו הוא בדבר שאין בו סימן : אביי סובר שלא הוי ייאוש שהרי לא ידע בעל החפץ שנפל ממנו, ורבא סובר שהוי ייאוש שכאשר ידע בעל החפץ שנפל ממנו החפץ יתייאש שהרי האדם אומר אין לי סימן בחפץ שאקבל אותו בסימנים. נפסקה ההלכה בגמ' בב"מ (דף כ"ב, ע"ב) כשיטת אביי שייאוש שלא מדעת לא הוי ייאוש. וכך נפסק בשו"ע (ס' רס"ב, סעיף ג'): " אין המוצא מציאה חייב להכריז אלא בדבר שיש בו סימן, אבל אם אין בו שום סימן הדבר תלוי : אם הוא דבר שיש לתלות שבעליו הרגישו בו מיד כשנפל ממנו – הרי הוא של מוצאו שהרי נתייאש מיד כשיידע שנפל ובא לידו בהיתר, ואם הוא דבר שאי אפשר לתלות שבעליו הרגישו בו מיד כשנפל ממנו – צריך להחזיר אע"פ שנתייאש אח"כ כיון שבא לידו באיסור קודם ייאוש הבעלים". וכתב בסמ"ע (ס"ק ט') שאף אם כשהיה יודע מנפילתו היה מתייאש ממנו מיד, מ"מ כעת שלא ידע המאבד בשעה שבאה לידי המוצא הרי באיסור באה לידו קודם שנתייאש. כלומר שאחר שהחפץ הגיע לידי המוצא ועדיין לא התייאשו הבעלים אפילו אם התייאשו הבעלים אח"כ לא נפקע החיוב של המוצא להשיב את האבדה לבעלים. למסקנה, א. יכול להיות שהחברה שלחה לכם את הקלפים בדואר רק לאחר שאתם כבר קיבלתם את הקלפים ששייכים לכם דרך נקודת מכירה שלהם, ולכן הקלפים שהגיעו אליכם בדואר מוגדרים בהלכה כייאוש שלא מדעת שבזמן שהם הגיעו לידכם החברה לא ידעה שהיא פטורה מלשלוח לכם. ב.גם אם שלחו את הקלפים והם התעכבו בדואר, החברה לא התייאשה מהקלפים שהרי אם לא היה הדואר מגיע אליכם הקלפים היו חוזרים לחברה דרך הדואר. ג. הקלפים שייכים לבעלי החברה ולא לפקידים שעובדים אצלו, ולכן צריך להחזיר את הקלפים לחברה (ע"פ תשובת רדב"ז א, תס שכתב ששליח אין יאושו יאוש, וכן פסק הנחלת צבי רנט) . בברכה, הרב עידן יוסף
עוד בנושא גזל ונזיקין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il