ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים שאלות כלליות

הדלקת אש בשבת

הרב משה מאיר אבינרט"ו שבט תשפ"א
42
שאלה
היי, האם יש חשיבות מיוחדת לאיסור הדלקת אש בשבת, או שדין הדלקת אש כדין כל מלאכה אחרת?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, מהתורה יש איסור לעשות שלושים ותשעה סוגי מלאכות. הרשומות במשנה שבת (ז, ב) המקור לכך הוא מכך שהתורה כתבה את האיסור לעשות מלאכה בשבת בסמוך למלאכת המשכן, מכאן שהמלאכות הנעשות במשכן אסורות בשבת. אך יש להבין מדוע התורה נזקקה לכתוב שאסור להבעיר אש בשבת, הרי במשכן גם כן עשו מלאכה זו? הפרשנים על התורה כתבו מספר הסברים: הרמב"ן (שמות לה פסוק ג) מסביר: "ענין הכתוב הזה ודאי לאסור בשבת גם מלאכת אוכל נפש, כי אמר כל העושה בו מלאכה יומת, ופירש שלא יבערו גם אש לאפות לחם ולבשל בשר כי האש צורך כל מאכל. והוצרך לומר כן מפני שלא אמר "העושה בו כל מלאכה" כאשר אמר בעשרת הדברות (לעיל כ, י) לא תעשה כל מלאכה, ואמר מלאכה סתם, והיה אפשר שנוציא מן הכלל מלאכת אוכל נפש, כי כן נאמר בחג המצות (דברים טז ח) לא תעשה מלאכה ואין אוכל נפש בכללו, ולכך הזכיר בפירוש שאף אוכל נפש אסור בו". היינו שהיינו חושבים שאין איסור לעשות מלאכות לצורך הכנת אוכל בשבת כמו ביום טוב, ופסוק זה מלמד שאסור. והחזקוני מסביר: "לא תבערו אש לפי פשוטו הזהיר על הבערה יותר משאר מלאכות לפי שאינה נראית מלאכה, אבל נזמן הכל מערב שבת ונבעיר בפחמין בשבת כדי לעשות בזהב ובכסף ובנחשת מיד אחר השבת". ורש"י מביא את דברי חז"ל (שבת ע). שנחלקו בזה התנאים בברייתא: יש מי שאומר שהבערה הוזכרה לומר שללאו יצאת. כלומר הבערה שיצאה מכלל המלאכות שחייבים עליהם סקילה וכרת ובהבערה עובר בלאו אך אינו חייב מיתה וכרת. ויש אומרים שהוזכרה לחלק. כלומר לומר לך מה זו מיוחדת שהיא מאבות מלאכות הנעשות במשכן וחייב עליה הכתוב בפני עצמה, אף כל שאר המלאכות אם עשה הרבה מלאכות ולא ידע שמלאכות אלו אסורות חייב על כל אחת ואחת. היינו שלפי השיטה הראשונה מלאכת הבערה היא פחות חמורה משאר מלאכות אך להלכה נפסק שגם על הבערה חייבים סקילה (רמב"ם שבת ז, א) בברכה,
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il