ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה קריאת שמע וברכותיה

ק"ש לאחר זמנה כלימוד תורה

שאלה
שאלה: המ"ב (סי' מז סקי"ז) מחדש חידוש די גדול לפי דעתי, הוא טוען שאם קרא ק"ש לאחר זמנה, זה נחשב כלימוד תורה, ולכן אם לא בירך ברכות התורה קודם התפילה, אהבת עולם נחשב כברכות, וק"ש כלימוד תורה, האם יש חולקים על חידוש זה?
תשובה
שלום רב לאוהבי תורתו! בחז"ל בכמה מקומות (נדרים ח. ועוד) מבואר שאדם יוצא ידי חובת לימוד תורה באופן המנימלי ביותר על ידי שקריאת שמע שחרית וערבית (עיין בראשונים שם). ומבואר שם ברש”י: “דכיוון דקרא ק”ש קיים לא ימוש דא”ר שמעון בן יוחי במסכת מנחות (צט:) כל הקורא קריאת שמע שחרית וערבית הרי זה קיים מצוות לא ימוש”. לכן הדברים של המ"ב (מ"ז סקי"ז) פשוטים ע"פ דברי חז"ל, ולכן העמיד את כל ספקו של מרן השו"ע (שם ב') אם קריאת שמע נחשבת כתפילה או כלימוד תורה, דוקא בתוך זמן קריאת שמע, אבל לאחר שעבר זמן ק"ש, נחשב כלימוד תורה. ואדרבה נראה מדברי המ"ב שאינו מכריע האם ק"ש נחשבת ללימוד בתוך זמן תפילה שהרי בסופו של דבר לא היתה דעתו לשם ברכת התורה (ומעין מה שכתבו בזה הגר"א והאליה רבה, מ"ב שם, ועיין כה"ח מ"ז סקי"ז שכן מכריע שנחשב כלימוד אף בתוך זמנה). בברכת התורה,
עוד בנושא קריאת שמע וברכותיה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il