ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות פרטיות בסוגיות שונות

לא הסתכל בצורתא דזוזא - כיצד אפשרי?

שאלה
שלום וברכה, בפסחים ק"ד ע"א מצוין שרבי מנחם בן סימאי נקרא בנן של קדושים כי לא הסתכל בדמות שחקוקה במטבע. אם כן, כיצד היה יכול הלכה למעשה לשלם ולקנות ולוודא שמקבל עודף כראוי ועוד? יישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום למעלתו של רבי מנחם בן סימאי ישנם הסברים: א. התוספות (עבודה זרה דף נ') מביא את דברי הגמרא ממסכת מועד קטן (כה ע"ב), שכשהלך רבי מנחם ברבי סימאי לעולמו, נמעכו בדרך נס כל הצורות הטבועות במטבעות. הגמרא שם נוקטת במונח "צלמנייא", ומשמע שמדובר בצלמים, דהיינו בצורות שיש להן זיקה כלשהי לעבודה זרה. הקשר בין מותו של רבי מנחם לאירוע המוזכר הוא שרבי סימאי הקפיד בחייו שלא להביט בצורה שעל המטבע מתוך שהחמיר בהלכות עבודה זרה. ולכן כאות על צידקותו במותו אותם צורות נתמעכו, להודיע לציבור איזה צדיק חי בינהם. א"כ מטבעות שלא היה בהם חשש עבדוה זרה הוא התבונן, כמו כן במטבעות שיש רק בצד אחד הטבעה של עבודה זרה הוא יכל להסתכל בצד השני. ב. ענין נוסף שעולה מדברי התוס' שהתבוננות בהטבעה שעל המטבע גורמת לביטול זמן, שהיה אפשר לנצלו לתורה ולעבודת ה'. התוספות מסבירים שאמנם מותר לאדם להתבונן בצורה שהוא מורגל בה, ואינה מצריכה ריכוז מיוחד והתבוננות ממושכת, אך רבי מנחם היה נזהר גם בזה, כדי שלא 'לפנות א-ל מדעתו' כלל וכלל. על פי הסבר זה, ניתן לומר שהוא לא בזבז רגע מזמנו להתבוננות בצורה של המטבע אלא רק לבחון שאכן קיבל את העודף המתאים וכדו'. ג. הרב אשר וייס מסביר על פי הירושלמי במסכת מגילה פ"א הי"א העוסק ברבי נחום, ולא ברבי מנחם, "ולמה נקרא נחום 'איש קודש הקדשים'? שלא הביט בצורת מטבע מימיו". הרב אשר וייס מסביר שנחום "איש קודש הקדשים" לא הביט בצורת מטבע, כלומר היה פרוש לחלוטין מתאוות הממון. מפרישות זו מביאה את האדם לכינוי "קודש הקודשים". (אפילו יותר מפרישות מעריות שמכונה שם רבנו הקדוש בשם זה כיון שהיה פרוש מתאוה זו). לפי זה שרבי מנחם לא הפסיד את ממונו יחד עם זאת לא נתן לו מקום וחשיבות. יום טוב
עוד בנושא שאלות פרטיות בסוגיות שונות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il