שאל את הרב

  • הלכה
  • ספר תורה

סופר סתם - כותב בשמאל ושאר כל מעשיו עושה בימין

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ט"ז אדר תשפ"א
שאלה
שלום הרב, לעניין כתיבת סת"ם - כותב בשמאל ושאר כל מעשיו עושה בימין (כוחו ביד ימין לדוגמה לסחוב יותר פשוט ביד ימין וכיו"ב ואינו מצליח לכתוב בימין). האם הפסול לכתיבת סת"ם הוא רק בתפילין או גם בספרי תורה, מזוזות, מגילה וכד'? תודה.
תשובה
לדעת השולחן ערוך - סופר הכותב תפילין ביד שמאל (איטר) שזו דרך הכתיבה שלו התפילין מותרות. המקובלים החמירו בכך - כפי שמובא בקול יעקב (כה"ח) בעל נפש יחוש לעצמו ואין לקנות תפילין אלא ממי שכותב בימין וגם עושה כל מלאכתו בימין. וכתבו האחרונים יבי"א מנח"י - שמותר לנהוג כדעת השולחן ערוך שמותר לכתוב בשמאל והוסיף שו"ת אור לציון שרק הנוהגים עפ"י מנהגי האר"י יחמירו בכך. וכל הדיון הוא בכתיבת תפילין על ידי איטר (שמאלי) אבל בספרי תורה, מזוזות ומגילה גם לדעת המקובלים יכול לכתוב בשמאל. (מקורות: שו"ע לב,ה. קול יעקב שם כד, כה"ח כז, לא. רב פעלים ב,ט. יבי"א י,ג. מנח"י י,ד.)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il