ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה גזל ונזיקין

גניבת קטן - חיוב השבה

כולל דיינות בית אלב ניסן תשפ"א
1
שאלה
יש נושאים שמטרידים אותי המון זמן. א. אני גנבתי בגיל 12 כמה דברים מחנויות שונות ואני יודע את השווי של המוצרים והמוצרים כבר לא בהישג ידי ואני רוצה לדעת האם אני צריך להחזיר את שווים בכסף? ב. גנבתי אופניים אחרי גיל בר מצווה ומכרתי אותם ב150 שקל והאופניים בוודאות שוות יותר והשאלה שלי היא: אם אני צריך להחזיר את סכום הכסף שקיבלתי עבור האופניים כמובן באנונימיות כדי לא ליצור סכסוך או שאני צריך להחזיר את שווים של האופניים?
תשובה
שלום וברכה, גניבת קטן: א. במשנה (ב"ק, דף פ"ז, ע"א) כתוב שחרש שוטה וקטן פגיעתן רעה: החובל בהם - חייב, והם שחבלו באחרים – פטורין. העבד והאשה פגיעתן רעה: החובל בהם – חייב, והם שחבלו באחרים – פטורין, אבל משלמין לאחר זמן נתגרשה האישה ונשתחרר העבד חייבים לשלם. מדייק הב"י (ס' שמ"ט) מזה שלא כתבה המשנה שאם הגדיל הקטן חייב לשלם משמע שאפ' הגדיל הקטן פטור מלשלם. וכן פסק בשו"ע (ס' שמ"ט, ס"ג) קטן שגנב מחזירין קרן לבעלים אם הוא בעין, ואם אינו בעין פטור אף לאחר שיגדיל. אולם הרמ"א (או"ח ס' שמ"ג) כתב בשם תה"ד (ס' ס"ב) שקטן שעבר עבירות בקטנותו אע"פ שאינו צריך תשובה כשיגדל מ"מ טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה. ובשו"ת שבות יעקב (ח"א, ס' קע"ז) כתב בתחילה לדייק מלשונו של הרמ"א הנ"ל שאם רוצה לצאת ידי שמים ג"כ חייב לשלם, ובסוף כתב שאף לצאת ידי שמים א"צ לשלם הכל על כן המוחל לא יהיה אכזרי ויפוייס במה דיפייס. אולם בספר חסידים (ס' תרצ"ב) כתב על אחד שבא לפני חכם וא"ל שזוכר שהיה קטן גנב לבנ"א וא"ל החכם כל אשר גנבת אתה צריך לשלם. ובשו"ת שבות יעקב (שם) כתב שמשמע מספר חסידים שחייב לשלם הכל כשהגדיל ותירץ שאולי ממידת חסידות קאמר או שהיה ממון הגנבה תחת ידו. למסקנת הדברים, קטן שגנב והחפץ נמצא תחת ידו חייב להשיב אותו לבעלים, ואם אינו נמצא תחת ידו פטור אף לאחר שיגדיל. וכל זה מן הדין, אבל אם רוצה לצאת ידי שמים צריך לפייס את הבעלים אבל א"צ לשלם הכל. וממידת חסידות צריך לשלם הכל. ב. צריך להחזיר את שווים של האופנים. ג. לגבי השאלה האם ניתן להשיב האנונימיות, ניתן להחזיר באנונימיות אם אתה שם את הכסף במקום המשתמר לבעלים. מקור הדין: בגמרא (ב"מ, מא.) ישנה מחלוקת האם צריך דעת בעלים כאשר משיב את הגזילה. להלכה (שו"ע חו"מ סימן שנה) צריך להודיע (כרבי עקיבא) כדי שישמור (סמ"ע א). לכן אם אתה מחזיר באופן שודאי הבעלים ידעו שחזר אליהם, או שאתה מחזיר לחשבון בנק שאין אפשרות לכסף לאבד משם, מותר. בברכה, הרב עידן יוסף
עוד בנושא גזל ונזיקין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il