ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים קידוש וברכת הבנים

קידוש במקום סעודה לדעת הגר"א

שאלה
האם אפשר לצאת לכל הדעות בדין קידוש במקום סעודה, כאשר בפועל אני נוהג לעשות קידושא רבה בבית כנסת במיני מזונות?
תשובה
שלום וברכה. אפשר לצאת גם לדעת הגר"א, אם תעשה שוב קידוש בבית במקום שאתה קובע סעודה על לחם. מקורות: ראה מעשה רב (אות קכ"ב), ופשטות מקורו מדברי התוס' (פסחים קא. ד"ה טעימו מידי) והרא"ש שם. אולם דעת הגאונים ועוד ראשונים, וכן פסקו מרן השו"ע (רע"ג ה') ורוב ככל האחרונים, שדי בשיעור רביעית יין, וכל שכן אם אכל מיני מזונות (מ"ב סקכ"ה). וביאר בב"י שאין סתירא בין הגאונים לדברי התוס' והרא"ש, כיון שהתוס' התכוונו, שבשביל סעודת שבת אינו יוצא ללא פת, אך לגבי קידוש במקום סעודה, מודים שיוצא ידי חובה גם ביין. ועיין מה שהקשה על כך בשו"ת עין יצחק (או"ח י"ב). ולכן ודאי שכבודו נוהג לכתחילה, כיון שזו הכרעת הפוסקים למעשה, וכן מנהג העולם, וכך נוהגים רבים מגדולי ישראל. ואף בביאור הגר"א על גליון השו"ע לא השיג על דברי הגאונים אלא אדרבא ביאר את שיטתם. אלא שעל כל פנים אם תרצה להחמיר את דברי המעשה רב, ניתן להציע שתעשה שוב קידוש בבית. בברכת השבת,
עוד בנושא קידוש וברכת הבנים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il