שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

מה ההגדרה לילד שלא עשו לא ברית מילה?

undefined

רבנים שונים

כ"ו אדר תשפ"א
שאלה
מעניין אותי לדעת: כאשר האם והאב יהודים מבחינה הלכתית ויש להם ילד. אם הילד לא עושה ברית מילה : א) האם הילד יהודי? ב) מה ההשלכות של חוסר ברית מילה על הילד? האם הילד עדיין יכול לקיים בר מצווה? להתחתן הלכתית וכו'?
תשובה
שלום וברכה, חשיבות מצוות מילה מצוות מילה היא חשובה מכל שאר מצוות עשה שבתורה (שולחן ערוך סימן רס). הטעם הוא שאין מצוות ברית מילה מצווה פרטית, אלא על ידי ברית המילה הילד נכנס לקדושת כלל ישראל ונכנס תחת כנפי השכינה. (ערוך השולחן, רסה, ה). לכן ערכה גדול כל כך עד שאמרו חכמינו זכרונם לברכה שברית המילה מצילה מדינה של גיהנם, ומי שלא מל חייב כרת ואין לו חלק לעולם הבא (ראה בית יוסף, סימן רס). מי שלא מל הוא יהודי וחייב בכל המצוות מבחינה הלכתית בוודאי שכל מי שנולד לאם יהודייה הוא יהודי לכל דבר גם ללא שעשה ברית מילה. זאת משום שהיהדות מתחילה מהנשמה הישראלית. מצוות ברית המילה נועדה לחשוף את המציאות הפנימית הנשמתית של היהודי ולהכניסו לקדושת כלל ישראל. (ראה פניני הלכה, ברית מילה, ב). ילד שלא מלו אותו, בגיל בר מצווה מתחייב בכל המצוות ככל יהודי. מגיל בר מצווה הוא חייב למול את עצמו. כמו כן הוא יכול ואף חייב להתחתן כדת משה וישראל. מחלוקת הפוסקים לגבי אם נותנים לו עלייה לגבי שאלתך אם יש השלכות הלכתיות למי שלא מל. היו פוסקים שהחמירו שלא להעלות אותו לתורה, או לצרפו למניין ולא לתת לו לברך ברכת כהנים אם הוא כהן. זאת משום שהוא הוציא עצמו מהכלל בכך שהוא לא מל ודינו כמי שמחלל שבת בפרהסיא שדינו כגוי לעניין הלכות אלו. ועוד הרגישו שנכון לקנוס אותו ולא לסייע לו בעניני הדת ואולי על ידי כך הוא ימול את עצמו, ולכן היה אף מי שהורה שלא לסדר לו קידושין עד שימול (ראה מנחת יצחק, ד, י). ויש שפסקו שאין מניעה להעלות אותו לתורה ואדרבא צריך לעשות כן על מנת לקרבו לתורה (שרידי אש, חלק א, סימן יא, אגרות משה ב, לג). יש להתחשב בעניין זה במה שנקטו הפוסקים שהחילונים הם תינוקות שנשבו, ולכן ככלל נכון בימינו לקרב מה שאפשר (ראה מנחת אשר, ח"א, י). לסיכום: ילד יהודי שלא נימול הוא יהודי עם נשמה קדושה, אלא שמבחינה רוחנית הוא מנותק מקדושת כלל ישראל. בברכה, הרב דניאל קירש
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il