שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בחירות ופוליטיקה

האם לרבנים יש אינטרסים פוליטיים?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ה ניסן תשפ"א
שאלה
שלום כבוד הרב יש לי שאלה לשאול בזמן האחרון בתקופה של הבחירות לממשלה שומעים רבנים שמעורבים בפוליטיקה שפעם אומרים כך ופעם כך. ברור לי שהם פועלים מצד התורה אך יש כאלה שאומרים לי שהם עושים את זה בתור אינטרס אישי ובתור משחק פוליטי עם מי הצדק תודה וכול טוב
תשובה
שלום וברכה, רבינו יונה על אבות פרק א נותן כללים כיצד יש לדון דבר שאנו רואים ונארה בעיננו כתמוה: "והוי דן את כל האדם לכף זכות - זה מדבר עם אדם שאין יודעין בו אם הוא צדיק ואם הוא רשע. ואם מכירין אותו והוא איש בינוני פעמים עושה רע ופעמים עושה טוב ואם יעשה דבר שיש לדונו לכף חובה ויש לדונו לזכות בשיקול או אפי' לפי הנראה נוטה לכף חובה יותר אם משום צד ענין יכול לדונו לזכות יש לו לומר לטובה נתכוון. אבל אין הדברים בצדיק גמור ולא ברשע גמור, כי הצדיק אפי' במעשה שכולו רע ונוטה לכף חובה מכל עבר ידינהו לטובה לאמר כי שגגה היתה שיצאה מלפני השליט והנה ניחם והביט ובקש מחילה... גם מן הרשע הגמור לא אמר. אפי' מעשהו כלו טוב ואין נראה לחוש עליו משום צד עון יש לאדם לדונו לכף חובה ולומר לפנים עשה ואין תוכו כברו וכמו שנאמר [משלי כ"ו כ"ה] כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו. היינו שכאשר אדם מוחזק כצדיק אפילו אם עשה מעשה שברור לנו שהוא חטא אין להרהר אחריו, ועלינו לומר שעשה תשובה. כ"ש שבדבר שלא ברור כחטא אין להרהר אחריו. אם בכל זאת קשה לך עם מה שראית תפנה לרב ותשאל מדוע עשה כך, אני מעריך שתקבל תשובה טובה שתניח את דעתך, אך כל זמן שלא עשית זאת אין להרהר אחריו. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il