שאל את הרב

  • הלכה
  • פסיכולוגיה

סיוטים וחלומות רעים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ז אייר תשפ"א
שאלה
מה זה אומר אם יש לי סיוטים חוזרים? יכול להיות שלחלום ספיציפי יש פירוש ספיציפי? מה הגישה של התורה כלפי סיוטים? יש לי סיוט על אדם זר שנראה מפחיד שמופיע בבית. אני מנסה לצעוק עליו לצאת ולא יוצא לי קול. אני מנסה לקחת חפצים ולהכות אבל אני בקושי מצליחה לזוז והמהלומות שלי חלשות והאדם משועשע מכך. אני לא מצליחה לישון כבר כמה ימים מפחד ומתעוררת בדמעות ופחד.
תשובה
לשואלת שלום רב. בחז"ל ניתן למצוא אמירות שונות ביחס לחלום, מצד אחד אמרו: "חלומות שוא ידברו" ואין חלום שאין בו דברי שווא, ומאידך חלום זה בחינה של נבואה ("אחד משישים מנבואה"), וכמו שכתוב: "בחלום אדבר בו". כמו כן צריך לדעת שבחז"ל ובספרות המקובלים מבואר, שלרוב, כדי שחלום יהיה אמיתי הוא צריך להיות בצורה מסויימת ובזמן מסויים, וצריך שיתקיימו בו מספר תנאים שלא תמיד מצויים. יש שכתבו שאם קמים בבהלה זה סימן שזה לא חלום אמיתי, אלא לעיתים הנשמה אינה מגיעה למקום זך ואצילי ובעקבות זאת אין לה שלווה, והדבר גורם לכך שקמים בהרגשה ובחוסר ישוב הדעת (הפתרון לכך הוא אמירת ק"ש על המיטה בכוונת הלב). בנוסף מבואר בחז"ל שהחלום הולך אחר מחשבות האדם, ולעיתים רבות החלום מוציא לפועל כל מיני מחשבות הרהורים ופחדים שיש לנו במודע ובתת מודע. לגבי סיוטים וחלומות רעים היחס של חז"ל הוא הפוך מהמבט השטחי, כמבואר בגמרא בברכות (נה:) בשם רב הונא, ש"לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב, ולאדם רע אין מראין לו חלום רע", והגמרא מביאה לדבריו סיוע מברייתא: "כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב, וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע". ביאור הדברים, לאדם טוב מראים חלום רע, כדי שידאג ולא יחטא וכן שיתכפר לו עוונותיו על ידי הצער והעוגמת נפש, ואילו לאדם רע מראים חלום טוב לשמחו, כדי שיקבל את שכרו בעולם הזה (רש"י, אמנם הגמ' שם מעמידה במציאות שאחרים חלמו עליו, ואדם טוב כן רואה חלומות טובים, אלא שהחלום משתכח ממנו כשהוא קם). על רב נחמן מסופר (יומא כב.) שהראו לו סיוטים מפחידים בלילה, והבין רב נחמן שרמזו לו משמיים, שהוא לא דיבר בכבוד הראוי לשאול מלך ישראל, והחלום חזר על עצמו עד שהוא תיקן את הדבר. מכאן ניתן ללמוד שסיוטים אינם באים רק להמנע מעבירות אלא גם באים לתקן וליישר את האדם, ואם אכן הוא מפשפש במעשיו הוא יכול לדעת מה הוא צריך לתקן. אין לך מה לחשוש כלל, אדרבא נאמר בחז"ל שאדם שלא חולם במשך זמן מה, זה לא טוב. פתרונות רבים שהובאו בחז"ל ובקדמונים, מתפרשים הפוך ממה שנתפש בשכל שלנו. ודברים שאנו חושבים בשכלנו כחלום שאינו טוב, מתפרשים בחז"ל כחלום מעולה שאין למעלה ממנו. ואפילו אם מדובר על חלום רע, כבר אמרו חז"ל שסיפור דברים לחבר טוב שיפתור לטובה, יכול להפוך הכל לטובה. החזון איש שהיה מגדולי ישראל בדור הקודם, העיד על עצמו שראה חלומות רעים ולא נחלש מזה (אגרות ח"ב קמט): "הרבה פעמים חלמתי כמו אלה (שמתענים עליהם בשבת) ולא שמתי לב לזה". ולכן אין לחוש ולדאוג מכך. וטוב אם תעשי מה שהחזו"א הציע לשואל (שם) לומר נוסח תפילה להטבת חלום "רבונו של עולם" בזמן שהכהנים נושאים כפיהם, כמובא בפוסקים. כמו כן טוב לומר נוסח "הטבת חלום" בפני שלושה אנשים (מ"ב סק"ג, וכתב כה"ח שמותר לעשות כן אפילו בשבת). כמובן שחשבון נפש והוספה בצדקה וחסד מועיל לכל העניינים. בברכה רבה ובשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il