שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ברירה

שימוש במסננת עבור עלי תה בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ב סיון תשפ"א
שאלה
האם מותר להשתמש במסננת שיש בה עלי תה, ולהניחה על גבי כוס בשבת, ולערות עליה מים חמים?
תשובה
שלום רב. מותר לשפוך מים חמים על עלי תה (באופן שאין איסור בישול) הנמצאים בתוך מסננת, ואין בזה איסור בורר. מקורות: ז"ל המשנה (שבת קלט:): "נותנין מים על גב השמרים בשביל שיצולו", ובגמ' (שם): "נותן אדם יין צלול ומים צלצולין לתוך המשמרת בשת ואינו חושש, אבל עכורין לא". וכן פסק בשו"ע (שי"ט ט'): "אבל אם נתן בה שמרים מערב שבת, מותר ליתן עליהם מים כדי שיחזרו צלולין לזוב. וביאר במ"ב (ס"ק ל"ג): "מותר ליתן בשבת מים ע"ג שמרים שנשארו בחבית וקוטלין המים טעם היין ומוציאין אותן בשבת ושותין אותו". וע"פ זה יש להתיר לשפוך מים רותחים על גבי עלי תה המונחים במסננת כדי שיקלטו המים טעם העלים (שש"כ פרק ג' ס"ד). יש לציין שאם נשאר בסוף עלים שמעורבים עם המים, יש להסיר את המסננת ולא להמתין לירידת הטיפות האחרונות המעורבות עם העלים, וכפי שהאריכו פוסקי זמננו ביחס לקפה, תה וקופסאות שימורים (עיין שם הערה קצ"ב). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il