שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

ריבית כשמחזירים מוצר לשכנים

undefined

כולל דיינות בית אל

ז תמוז תשפ"א
שאלה
2 שאלות בהלכות ריבית בבקשה. 1 אם אני לוקח ממישהו מוצר נגיד קוסקוס של חברה זולה האם מותר לי להחזיר לבנאדם שלוויתי ממנו קוסקוס של חברה טובה יותר או מה שלקחתי אני בדיוק חייב להחזיר? 2 אם לוויתי ממישהו נגיד ליטר חלב והלכתי לחנות והיה מבצע באותו מחיר ליטר חלב פלוס 10 אחוז תוספת מתנה האם זה ריבית?
תשובה
שלום וברכה, העיקרון המנחה אותנו הוא שבאופן עקרוני אסור להחזיר מוצר ששווה יותר או שהינו מעולה יותר מהמוצר אותו לווית, כיוון שיש בזה איסור ריבית, אמנם בדבר שבו לא נוהגים להקפיד, ולא עושה זאת בשביל לתת שכר על ההלוואה, אלא כדי למנוע טירחה וכד' - הדבר מותר. על פי זה כתבו הפוסקים מקרים שבהם מותר להחזיר קצת יותר כיוון שברור שלא מקפידים בו והדבר נעשה כדי למנוע טירחה. לדוגמה מי שלווה פירות שקשה למדוד בדיוק את גודלן, או חצי כוס שמן וכד', שבדברים אלו אין קפידא ולא צריך להחזיר בדיוק את אותו דבר אלא מספיק שלמראית עין הדברים נראים שווים. אותו דבר כשרוצה לעגל כמה אג' ולהחזיר סכום מעט יותר גדול ממה שלווה - ברור שהדבר נעשה רק כדי למנוע טירחה לפרוט את הכסף ולכן הדבר מותר. אמנם אם רוצה להחזיר סכום גבוה באופן משמעותי, או כמות גדולה באופן משמעותי, בזה בדרך כלל אנשים מקפידים (ואם לא לוקחים את המותר לעצמם זה בגלל חוסר נעימות וכד') ולכן יש בזה איסור. לכן: במקרה הראשון שרוצה להחזיר מוצר של חברה טובה יותר. אם מחזיר בסתם חברה אחרת כי זה מה שמצא בחנות, הדבר מותר ולא צריך להקפיד לקנות בדווקא מאותה חברה (כמובן אם למלווה זה לא משנה). אמנם אם ידוע שהחברה הזו יקרה יותר, או שעולה בטיבה על החברה של המוצר שלוו - הרי שעקרונית הדבר אסור. אמנם גם פה אם הלווה משיב מוצר זה לא בשביל לתת שכר על ההלוואה, אלא רק בגלל שזה מה שמצא בחנות וכד', אין קפידא והרי זה מותר. לגבי המקרה השני להחזיר כמות גדולה יותר כשהמחיר ירד או שיש מבצע - למרות שהמחיר של מוצר גדול יותר שווה עכשיו למחיר של המוצר אותו לווה, הרי ההלוואה היתה על המוצר ולא על שוויו, ולכן גם פה תלוי הדבר באומדנא בדעת האדם. אם מדובר בכמות משמעותית שאין דרך למחול, ולא לוקח את המותר לעצמו רק בגלל חוסר נעימות וכד', הרי שיש בזה איסור ריבית, אבל אם מדובר בכמות קטנה שלא מקפיד עליה בכלל ומחזיר אותה כי רוצה להימנע מטירחה לחפש אחר מוצר זהה לגמרי, הרי שהדבר מותר. להרחבה ראה בספר מלוה ה' פרק יד סעיפים יח-כ ובהערות שם. לגבי פירעון כמות גדולה יותר בדבר שהוזל עיין שם סעיף ד הערה 11. בברכה, הרב נועם סמט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il