שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

האם יותר טוב להיוולד אישה?

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ה תמוז תשפ"א
שאלה
יש לי קושי בברכת שלא עשני אשה..כיוון שלנשים אין את חטא פגם הברית כמו שיש לגברים ולפי זה הרבה יותר טוב להיוולד אשה. ואני לא יכון לברך את זה בלב שלם. אז מה עושים?
תשובה
שלום כל אחד נברא עם נסיונות והתמודדויות. על פי דברי המדרש הקב"ה מעמיד בנסיון דוקא את החזקים. המדרש (בראשית רבה ל"ב ג') מביא משל: "כתיב 'ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו' (תהלים יא, ה), אמר רבי יונתן: היוצר הזה - אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם, ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר: 'ה' צדיק יבחן', וכתיב: 'והאלקים נסה את אברהם' (בראשית כב, א)". כפי שהקדר בודק ומנסה דוקא את הקנקנים הטובים לראות שהם אכן חזקים ואותם הוא ימכור לכסף מלא לקונים, כך הקב"ה מנסה את הטובים לפרסם את מעלתם הרוחנית. וכך כותב הרמב"ן (בראשית פרק כ"ב פס' א') על הנסיונות של אברהם אבינו: "'והאלקים נסה את אברהם' - ענין הנסיון הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא יעשה, יקרא 'נסיון' מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך יצווה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל, להיות לו שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד. ודע כי 'השם צדיק יבחן' (תהלים יא, ה), כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו יצווה אותו בנסיון, ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו. והנה כל הנסיונות שבתורה לטובת המנוסה". הניסיון הוא לטובתו של אברהם אבינו, וכך הנסיונות של כל הדורות כולם. אכן ההתמודדות איננה פשוטה יחד עם זאת רבות נכתב על נושא זה ויש מספר טיפים ורעיונות כיצד להתמודד בהצלחה באתגר זה. על כן המשך לברך את ברכת "שלא עשני אשה" בלב שמח ומתוך זכות גדולה שיש לך את היכולת לשמור ולעשות את מצוותיו של הקב"ה. בהצלחה רבה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il