שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שמיטה

האם שמיטה מהתורה תלויה ברוב יהודי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ג אב תשפ"א
שאלה
האם שביעית מהתורה תלויה בכמות היהודים בארץ ישראל, והאם מספיק רוב יהודים כדי שהשמיטה תהפוך לשמיטה מהתורה או שצריך כל יושביה עליה?
תשובה
שלום רב. אכן זהו הטעם העיקרי אם שביעית בזמן הזה מהתורה או מדרבנן, ובנידון שאלתך נחלקו הראשונים. מכל מקום כיום, הכרעת רוב הפוסקים ששמיטה מדרבנן. מקורות: מדברי חז"ל (ערכין לב:, מועד קטן ב:, ירושלמי י' ב') משמע שדין שמיטה תלוי ביובל, וכיון שביובל צריך "לכל יושביה", הוא הדין לשמיטה. וכן משמע מדברי הרמב"ם (שמיטה פ"י ח'-ט'), אולם מדברי התוס' (גיטין לו.) מבואר שאין צורך לכל עם ישראל ממש ממש, וגם אינו מסתבר שזו כוונת חז"ל. ולכן צריך לומר שהכוונה לרוב של כל שבט ושבט (רמב"ן שם), ומספיק רובו ככולו, ואז תחול שמיטה מהתורה. למעשה הכרעת רוב הפוסקים ששביעית בזמן הזה מדרבנן, וכן דעת פאת השולחן (כ"ג, כ"ג), החזו"א (שביעית סי' ג' סק"ח), הגרא"י קוק (שבת הארץ מבוא א'-ח'), שו"ת יבי"א (ח"י יו"ד סי' כ"ז), שו"ת אור לציון (ח"א יו"ד סי' כ"ז), ועוד רבים. ולכן בדרך כלל ספיקות שביעית לקולא אף שעיקרו מהתורה. ואף שיש הסוברים שאין שביעית בזמן הזה כלל, מכל מקום אין סומכים על שיטה זו אלא לצרפה כסניף להקל (עיין בשבת הארץ במבוא דף מ"ב, ושו"ת יבי"א ח"ג יו"ד י"ט). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il