שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

עלות השחר

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ט אלול תשפ"א
שאלה
מה זה עלות השחר?
תשובה
‘עלות-השחר’, הוא הזמן הראשון שיש לו הגדרה של יום. נחלקו האחרונים מהו בדיוק ‘עמוד-השחר’: האור הקלוש הראשון שבמזרח (מ”א, פמ”ג), או מעט אח”כ כשהאור הקלוש מתפשט מעט על פני המזרח (א”ר, גר”א). עיין שו"ע פט ונושאי כליו. הדעות המרכזיות לזמן זה להככן הן: א) כ72 דקות לפני הנץ ב) כ90 דקות לפני הנץ. כיוון שחישוב הזמנים מסובך יש להסתכל בלוחות השנה המדויקים מה הם הזמנים, באם אדם נצרך בשעת הדחק לקיים מצווה או לדעת עד מתי מותר לאכול קודם צום המתחיל מעלות השחר. בשעת הדחק אפשר לקרוא קריאת שמע ולהתפלל מ’עמוד-השחר’. אך לכתחילה מחכים עד הנץ. וכן כל המצוות שזמנם ביום, לכתחילה יש לעשותם אחר נץ החמה (שהשמש מתחילה לעלות), אך בדיעבד אם קיים אחר עלות השחר יצא ידי חובה. כגון ברית מילה, קריאת מגילה (מגילה פרק ב משנה ד), תקיעת שופר (שולחן ערוך תקפח,א) רש"י מסביר שיש לחכות עד הנץ כיוון שקשה לדייק בזמנים אלו ויש חשש שעריים את המצווה בלילה ולכן מחכים לזמן שהוא ודאי יום. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il