שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילין בזמנים שונים

האם לחלוץ תפילין לפני או אחרי הקדיש?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ה מרחשון תשפ"ב
שאלה
חליצת התפילין קודם תפילת המוסף , משום כתר . ידועה. השאלה מתי חולצים : לפני או אחרי החצי קדיש. יש הנוהגים ולדעת הרבה פוסקים ( שו"ת איש מצליח ) שיש לחלוץ התפילין קודם החצי קדיש ( לאחר החזרת ספר התורה להיכל ) , משום כבוד לתפילין ומשום כבוד לתפילה ולסמוך הקדיש לתפילה . ויש להלכה לחלוץ התפילין לאחר חצי הקדיש , כי ויש בזה סוד נשגב, וכן ראוי לנהוג . מהו הסוד ?
תשובה
שלום רב לשואל היקר. כך כתב זקנו של מרן החיד"א (הובא בכה"ח סי' כ"ה ס"ק צ"ה) שיש במנהג לחלוץ את התפילין בר"ח אחרי הקדיש סוד נשגב. ומקורו מדברי האריז"ל בשער הכוונות (עניין ר"ח ד"ה ונחזור) ושם כתב: "ונחזור לעניין הקדושה... כי עתה היא אצלו ממש גדולה כמוהו אבל הוא בהיותם למעלה, אבל בשבת תכוין כי היא אצלו ושוה אליו... גם זהו עניין מה שנהגו להסיר התפילין קודם תפלת מוסף אחר קדיש שאומרים אחר חזרת ס"ת להיכל והעניין הוא כי אז הוא בחינת זמן מעלה היתרה שיש לה מן החול..." המעט מדברי קודשו שאנו יכולים להבין, ע"פ המבואר בפוסקים, שעד קדיש זה, שייכת הארת ה"חול", ולכן אין להסיר את התפילין, ולאחר קדיש זה יש עליה גדולה לשכינה הקדושה מהארת ר"ח, וכן לעם ישראל (בדומה לשבת רק בבחינה תחתונה יותר), ולכן אין צורך בתפילין. ויש לציין שכף החיים (שם) ציטט מדברי המקובלים, על החשיבות הגדולה לנהוג כפי שכתב האריז"ל בדרך הסוד, אף שאיננו מבינים את המשמעות הפנימית. וכמנהג זה נוהגים רוב קהילות ישראל. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il