שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

קנס חינוכי על נזקים

undefined

הרב אביעד תפוחי

י מרחשון תשפ"ב
שאלה
במוסדות חינוכיים רבים, מקובל שבמקרה שתלמיד הזיק למשהו מטילים עליו תשלום, שאיננו מדוקדק מבחינת העלויות. לפעמים טוענים שהעלות כוללת את העסקת האנשים העוסקים בקניות / תחזוקה וכד, ולפעמים טוענים שזהו מעיין קנס / עונש, שנועד למנוע את הישנות התופעה. האם זה מותר על פי דין, ומדוע? תודה רבה מוטי
תשובה
שלום וברכה, בשאלה עלו שתי אפשרויות לבאר את הנוהג הנ"ל, ולענ"ד אין בהם כדי להצדיק זאת- א. תשלום על הטורח לקנות את החפץ- זו לא סיבה מוצדקת, שהרי בכל תשלומי נזיקין הטורח מוטל על הניזק ולא על המזיק, המזיק רק נדרש לשלם את הנזק. ב. קנס חינוכי- אמנם מצינו בשו"ע שמותר למלמד להכות את תלמידו מכה קטנה, וכן מצינו בפוסקים שהתירו להחרים חפץ מתלמיד כיון שהתלמיד בא על דעת כן לבית הספר שהרי זה דבר מקובל (עיין משנה הלכות ו, רפד. ופתחי חושן כרך ה, פרק א, הערה יז), אך בעניי לא מצאתי מי שיתיר ליטול ממון מהתלמיד שלא כדין כעונש חינוכי. וכיון שהדבר לא מקובל, אינני יודע היתר בדבר. אך כיון שמדובר במוסד חינוכי, ודאי יש תלמידי חכמים שהמוסד נוהג על פיהם ולכן כדאי להפנות את השאלה אליהם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il