שאל את הרב

  • הלכה
  • פיקוח נפש ומחלות סופניות

מה עדיף לאכול חמץ או טרף?

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ה ניסן תשפ"ב
שאלה
אדם שנמצא בפיקוח נפש בפסח יש לו או חמץ או טרף מה יאכל והאם זה משנה
תשובה
שלום וברכה, איסור חמץ בפסח הוא איסור חמור שיש בו כרת. מה שאין כן בשר טרף שהוא איסור לא תעשה אבל אין בו כרת. לכן במקרה של פיקוח נפש יש להעדיף את הטרף (ראה יומא פג.). מקורות והרחבה: אף שחמץ לאחר הפסח מותר מדאורייתא (ורק משום קנס חכמים אסרו חמץ שעבר עליו הפסח כמבואר בסי' תמח, ג), והיה מקום לומר שלכן חמץ קל יותר מנבילה שאין לו היתר. אולם זה אינו נכון, שאף נבילה יש לו היתר לאחר זמן לאחר שנפגם ואינו ראוי לאכילה. ועוד שאפילו אם היה היתר לחמץ ולא היה היתר לנבילה עדיין איסור כרת חמור יותר כפשטות הגמרא (יומא פג.) שאם יש לאדם נבילה וטבל, יש להעדיף נבילה משום שהוא לאו ולא את הטבל משום שיש מיתה בטבל, אף שטבל יש לו היתר על ידי הפרשת תרומות ומעשרות. עיין תוספת יום הכיפורים (ד"ה, 'ת"ר מי שאחזו') וגבורת ארי (יומא פג, ד"ה 'טבל ונבילה נבילה'). בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il