שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

האם צריך לעשות עירוב תבשילין בבית מלון?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ ניסן תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה. האם צריך לעשות עירוב תבשילין כאשר מתארחים בבית מלון בחג ובשבת הסמוכה לו?
תשובה
שלום רב. ניתן לסמוך על העירוב שעושה המשגיח בבית מלון, כיון שכולם אוכלים בחדר אוכל מאותם תבשילים. במידה והאשה מדליקה נרות בנפרד, טוב לעשות עירוב תבשילין בלי ברכה. מקורות: העירוב נועד לאפשר לבשל ביו"ט עבור שבת וכן להדליק את הנר ולעשות שאר פעולות המכינות לשבת, ולפי זה בבית מלון, כשאין צורך לבשל ולהדליק נרות, לא צריך לעשות עירוב תבשילין. אולם כיון שהאשה מדליקה שם נרות, יש להסתפק אם צריך לעשות עירוב תבשילין. והנה כתב החיי אדם (כלל ק"ב ז'), שב' בעלי בתים הגרים בבית אחד, אם כל אחד מבשל לעצמו, כל אחד צריך לערב בפני עצמו. ולפי זה אם מבשלים ביחד, אין צריך לערב בנפרד. וממילא העירוב של הבית מלון פוטר את האורחים. וראה מעין זה באשל אברהם (בוטשאטש סי' תקכ"ז ז'): "המנהג פשוט שהבעל הבית מערב ויוצאים ידי חובה בזה כל בני ביתו תמיד גם בניו הנשואים וגם נשותיהן וכן בנותיו ובעליהן". ובספר חוט שני (הל' יו"ט עמ' קנ"ה) פסק שבתי מלון שאוכלים כולם מאותו האוכל, בעל הבית של הבית מלון עושה עירוב אחד עבור כולם. והנה בשו"ת משנה הלכות (ח"ז סי' ע"ד) דן בבני זוג הבאים לבית הוריהם ביו"ט, וכתב שאם הם אוכלים שם: "לכאורה יוצא בעירוב אביו וכמ"ש העיד הא"א שכך העולם נוהגין, והגם שלא הביא ראיות לדבריו ולפום ריהטא היה נראה דגם בזה צריך לעשות, מ"מ אין אחר המנהג כלום אם לא שירצה אחד להחמיר על עצמו ולעשות בלי ברכה ג"כ, אבל כשהמוזמנים רק אוכלים ושותים בבית הוריהם וחוזרים לדירתם בלילה נלפענ"ד דודאי חייבים בעירוב ולכן כדי לצאת מידי ספק ברכה יראו לבשל מה שהוא בביתם ויעשו ע"ת בברכה וכו'". ולפי דבריו בבית מלון ראוי לעשות ללא ברכה. למעשה הנוהגים לסמוך על עירוב של המשגיח בבית מלון ודאי שיש להם על מה לסמוך, וכן מנהג העולם. ואם הבית מלון גם מזכה את העירוב לכל האורחים, ומודיע על כך לאורחי המלון, מי שלא עירב לא נחשב לפושע ויכולים להדליק נרות על סמך זה לכתחילה (ראה שעה"צ סקל"ו). עם כל זה הרוצה להחמיר לעשות עירוב תבשילין בלא ברכה כדי לזכות במצוה חביבה זו, (וכפי שכתבו הפוסקים בשם השל"ה הקדוש שיש במצוה זו סודות גדולים), תבוא עליו ברכה. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il