ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

זמירות ומלווה מלכה בפסח שחל בשבת | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ט"ז ניסן תשע"ו

זמירות ומלווה מלכה בפסח שחל בשבת


הרב עזריה אריאל

שאלה:
מועדים לשמחה,
1. האם כמו השנה שפסח חל בשבת נוהגים לשיר זמירות של שבת בשבת בבוקר ובסעודה שלישית? הבנתי שלגבי ליל הסדר יש מנהגים שונים.
2. האם נוהגים לומר את המזמורים הנאמרים במוצאי שבת כבכל שבת?
3. האם נוהגים במוצאי שבת זו בסעודה רביעית?


תשובה:
לשואל, שלום וברכה!
1. המצווה מדאורייתא "זכור את יום השבת לקדשו" קיימת בוודאי גם כאשר יום טוב חל בשבת, ואת זאת אנו מקיימים בהזכרת השבת בקידוש ובתפילת העמידה. לעומת זאת זמירות השבת הן מנהג: חלקן התקבל ברוב ככל העדות כסדר קבוע, כגון שירת "שלום עליכם" ו"אשת חיל", ואילו רוב שירי השבת שמודפסים בזמירונים הם בבחינת הצעה לבחירה. לגבי אמירת "שלום עליכם" בליל יום טוב שחל בשבת הובאו בספרי ההלכה מנהגים שונים, כפי שכתבת: ב'מטה אפרים' (סי' תקפ"ג ס"א) כתב לאומרו בראש השנה שחל בשבת, וכן כתב בכף החיים (סי' תקפג סק"ג), ואילו ב'אלף למגן' (שם ס"ק א) כתב ש"מנהגנו שלא לאומרו ביום טוב שחל בשבת". בשו"ת רב פעלים (ח"א 'סוד ישרים' סי' יג) כתב שבדרך כלל יש לומר שלום עליכם ואשת חיל, אבל בליל הסדר לא נהגו כך, כדי שלא לעכב את תחילת הסדר. המסקנה, אפוא, ש"כל אחד יחזיק במנהגו הטוב" (הרב שריה דבליצקי שליט"א, 'סכותה לראשי' עמ' י אות כד, אם כי לדעתו ראוי לומר "שלום עליכם"). לגבי שאר זמירות השבת בשבת בבוקר או בסעודה שלישית אין מקורות של ממש בפוסקים: יש שנהגו לזמר חלק מהן גם בליל הסדר, ויש שעושים זאת רק בסעודה שניה והלאה, או רק בשלישית, מפני שהיא מיוחדת לכבוד השבת. בקיצור, "לעשות כרצון איש ואיש".
2. לגבי המזמורים במוצאי שבת, איני רואה שום סיבה להבדיל בין מוצאי שבת רגילה לבין מוצאי שבת שחל בה יום טוב (אמנם בספר קדמון בשם 'זכר צדיק' כתב שאין אומרים 'אליהו הנביא' במוצאי שבת חול המועד, עיין 'מוריה' שנח, תשרי תשעא, עמ' יח, ובהערת המהדיר שם מס' 191, שתמה על כך והוכיח מדברי קדמונים שאין חילוק בדבר).
3. על אחת כמה וכמה לגבי סעודת מלווה מלכה, הדבר פשוט שהיא נוהגת גם במוצאי יום טוב שחל בשבת.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il