שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

קריאה של מילים שליליות בתורה באותיותיהם

undefined

הרב דניאל קירש

ב אייר תשפ"ב
שאלה
בס"ד שלו׳ מותר לקרוא חלק מהפרשה (בעיקר מילים לא חיוביות) באותיותיו במקום לומר את המילה עצמה? כמו במקום לומר טמא לומר טט מם אלף - אני מרגישה יותר נוח עם זה בשורות טובות תזכו למצוות
תשובה
ברוכים תהיו על הרגישות הגדולה. אין איסור לקרוא כך אבל לא ראוי. התורה הקדושה מזכירה מילים אלו כדי להרחיק מהטומאה, ומי שקורא את הפסוקים כהוגן, הקריאה לא תשפיע עליו שום נזק. להיפך הקריאה תשפיע עליו קדושה וברכה. מי שקורא מילים אלו באותיותיהם יש בזה קצת חשש לבזוי התורה משום שכאילו אומרים שיש בתורה דבר שמזיק לנפש חלילה. יש גם לדעת שאם צריך לקרוא פרשה כמו שנים מקרא ואחד תרגום או תפילה, לא יוצאים ידי חובה בקריאה של אותיות המילה. בכלל זה לא בריא לנפש לחשוש מדברים כאלה שאין בהם ממש. יש לקרוא את התורה בשמחה ובלב שקט שכולה אורה ושמחה. מקורות והרחבה: אף שמובא בגמרא (פסחים דף ג) שהתורה האריכה את הדיבור וכתבה 'אשר איננה טהורה' בשביל שלא להוציא דבר מגונה ולומר אשר 'טמאה', מכל מקום כאשר אנו קוראים פסוקים מהתורה יש לנו לקרוא אותם בשלמותם. אמנם מצינו בספרים שראוי לומר שמות של מלאכים באותיותיהם (אלא אם כן מוזכרים בפסוקים או בגמרא - הגר"ח קייבסקי, כל משאלותיך עמ' קלה), משום שאמירת שמות המלאכים יכול להזיק למי שאומרם, אבל במילים הכתובים בתורה כגון 'טמא' אין נזק כלל . בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il