שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הנאה ממעשה שבת

שעון שבת בחלל משותף

undefined

כולל הלכה בית אל

ט"ז אלול תשפ"ב
שאלה
שלום, נניח שיש בניין עם חלל משותף (מועדון, אולם קטן). אם האורות והמזגן וכל החשמל שם הושאר על שעון שבת מבעוד מועד לפני כניסת השבת, ובשבת אדם חילוני נכנס, הפסיק את פעולת שעון השבת בזמן שהותו שם ובצאתו החזיר חזרה את שעון השבת לפעול כמקודם. האם מותר לשהות ולהנות מהאולם/חלל משותף? תודה רבה
תשובה
תשובה: מותר לשהות ולהנות מהאולם, לקרוא לאור החשמל, ולשבת כנגד המזגן. בהרחבה: לפי מה ש'מצוייר' בשאלה – נראה שמדובר בשעון שהיה מכוון להפעיל את החשמל לאחר זמן, ואותו יהודי הפסיק בכניסתו את פעולת השעון כדי שיפעל החשמל מיד, וכשסיים ויצא שוב השיב את השעון על כנו, ובכך למעשה חזר וכיבה את החשמל לעת עתה. ולפי"ז נמצא, שההנאה מהאור שנדלק לאחר זמן– אינה הנאה מעבירה כלל, שהרי אותו יהודי לא כיבה והדליק אור זה מעולם, אלא רק הוסיף שידלק האור קודם לכן ושוב ביטל מה שהוסיף, ו'דומה' הדבר, לגוי שהדליק נר במקום שיש נר דלוק מבעו"י, דמותר להנות מהאור כ"ז שהנר הראשון קיים (שו"ע סי' רעו ד) וכ"ש כשחזר הגוי וכיבה מה שהדליק. והלכך, לא רק שמותר לשהות ולהנות מהאולם – כשנדלק החשמל – אלא אף מותר לקרוא ולאכול לאורו. אמנם במקרה הפוך, בו היהודי כיבה את החשמל ושוב חזר והדליקו, ההנאה מהחשמל – הינה הנאה מעבירה, והלכך אסור לעשות באותו מקום דברים שלא היה יכול לעשות ללא האור והמזגן, כגון, לקרוא או לאכול לאור החשמל בלילה – כשאין אור נכנס מבחוץ, וכן להתחמם או להתקרר כנגד המזגן (משנ"ב סי' רעו א ס"ק יג, ביאה"ל שם ד"ה אסור – לענין הדלקת נר. אור לציון ח"ב פרק מא ה, שולחן שלמה שיח ס"ק יא ועוד – לענין הדלקת חשמל) אך מ"מ לשהות באותו מקום מותר לו, אע"פ שנהנה ממילא מהאור והמזגן (רמ"א רע"ו א ומ"ב ס"ק יא, וכ"כ שאר האחרונים). בברכה הרב אריאל כהן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il