שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • לוויה, קבורה ובית הקברות

הליכה בציצית בבית העלמין

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א סיון תשפ"ב
שאלה
כמו שמותר לקרוא תהילים בפני המת, כי זה לזכותו. אז האם מותר גם ללכת עם ציצית בבית הקברות ולפני כן להגיד שזכות לבישת הציצית היא תעמוד לזכותם של כול מתי הבית עלמים הזה..?
תשובה
שלום רב! מותר ללכת עם ציצית בבית קברות אלא שיש להכניס את הפתילים פנימה, אחרת יש בזה משום "לועג לרש", כיון ש"למתים חופשי", שכבר אין בכוחם לקיים מצוות. מקורות: ראה שו"ע או"ח סי' מ"ה א', יו"ד שס"ז ב'-ו'. והוא הדין לגבי דברי תורה ותהילים בתוך ד' אמות של מת, אלא שבזה כתבו הפוסקים שאם כל האמירה לכבודו של מת, מותר (שו"ע יו"ד שמ"ד י"ז). אם כוונתך להתיר לכבוד המת להוציא גם את הפתילים החוצה, אין לעשות כן, והחילוק ברור כיון שמקיימים את מצות ציצית בדיוק באותו אופן כאשר הציצית מכוסה. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il