שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • קריאת שמות ושינויים

שם זהה לכלה וחמותה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ל סיון תשפ"ב
שאלה
האם מותר לאדם לשאת אישה שנקראת בשם כמו אימו לאחר שהאמא נפטרה? לכלה קוראים שרה רחל ולאמא ז"ל קראו שרה.
תשובה
שלום וברכה. ניתן להקל, בפרט אם השידוך יצא לפועל, והחתן כבר עבר את גיל 20. בכל מקרה ניתן להקל אם תקרא לכלה בשמה השני, רחל. מקורות: לעניין צוואת רבי יהודה החסיד, ואם היא נכתבה רק לזרעו, ראה במקורות בתשובה הקודמת. בנידון השאלה, ראה כה"ח (יו"ד קט"ז ס"ק קכ"ז) בשם השיב משה, שכתב להחמיר אף אם אחד הצדדים אינו בחיים, וגם בשו"ת ציץ אליעזר (י"ג סי' ע"ט) פקפק בהיתר זה. עם זאת רבים הקלו במציאות זו (ראה חינא וחסדא ח"ב רכ"ה, מנחת הקומץ סי' צ"ח, לחם שלמה סי' מ', בית ישראל סי' ק"ס), ואמרו על מרן החת"ס שעשה מעשה רב להקל, בכך שנשא אשה ששם אביה כשמו, משה, כיון שנשאה לאחר מות אביה (ראה כל זה בס' נישואין כהלכתן פ"ב, ובהערה 190). וכתבו כמה מגדולי האחרונים, שאם החתן למעלה מעשרים שנה והוא מתעכב בשידוכים ניתן לעקל אישה ששמה כשם אמו או שם אביה כשמו (משפטיך ליעקב יו"ד סי' מ"ב, שו"ת יביע אומר ח"ב סי' ז'). לגבי מה שכתבנו שניתן לקרוא לכלה בשמה השני, אמנם יש מי החמיר בזה (מנחת אלעזר ח"ג סי' י"ג), אך כיוון שיש שכתבו (דב אליהו סי' ל"ז) שאזהרת את רבי יהודה החסיד עמית עם כיבוד אב ואם, במידה ולא יבטא את שמם, אין להחמיר. כמו כן יש לצרף את שיטת הפוסקים שאם מדובר על זוג שכבר נשתדכו, אין לבטל את השידוכים. ובצירוף ההיתרים שהזכרנו לעיל יש להקל. נכון שתתייעץ על כך עם רב שמכיר אותך ותשקלו את הדברים יחד. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il