שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

כסף גנוב

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ד תמוז תשפ"ב
שאלה
שלום. קיבלתי דולרים שמסתבר שהם נגנבו מטורקיה, הדולרים הם 100 אחוז אמיתיים לכל דבר רק נגנבו מהבנקים בטורקיה ואסור להפקיד אותם לבנק בארץ האם מותר לי לקנות איתם?
תשובה
בס"ד אם בבנקים בישראל אסור להפקיד כסף זה, עליך להודיע למוכר שאתה נותן לו כסף שאינו יכול להפקידו בבנק. ואם בארץ אסור להשתמש בכסף זה, אסור להחזיקו, ולהעבירו הלאה, שמא המוכר ייעשה בו שימוש, ויקנה בכסף זה בלי להודיע על כך שזה כסף שאסור להשתמש בו בארץ. מקור הדין, השו"ע חו"מ (רכז סעיף יח) כותב לגבי מטבע שפחת, "נפחתה, וחסרה כדי אונאה, אסור לקיימה, מפני שבקל מרמין בה. ולא ימכרנה לאנס או לתגר, מפני שמרמין בה אחרים. ולא יעשנה משקל ולא יזרקנה לתוך גרוטאותיו (פי' שברי כלי כסף ושאר מתכות), אלא יתיכנה או יקבנה באמצעה ויתלנה בצואר בתו". היינו כאשר ישנו כסף ששווה פחות מערכו האמיתי ויש חשש שישתמשו בו, אסור לאדם להשהות אותו אצלו אלא צריך לקרוע אותו באופן שלא יוכל להשתמש בו. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il