שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

המתנה בין גירושין לנישואין בימינו

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ה ניסן תשפ"ג
שאלה
שלום וברכה, ידועים דברי המשנה שיש להמתין שלושה חודשים בין גירושין לנישואין על מנת שיוכר למי הולד. האם בימינו שיש אפשרות לברר את הנושא מבחינה גנטית עדיין תקפה הלכה זו? והאם ניתן להתיר את הולד בדיעבד? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה, בטעם הדין נחלקו האמוראים: רב נחמן אמר שמואל לפי שנאמר: "להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך" - להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני, שאין השכינה שורה אלא על הוודאים, שזרעו מיוחס אחריו, ורבא אמר: גזרה שמא ישא אחותו מאביו, שאם תינשא תוך שלשה חדשים ותלד בביתו של שני, וכסבור שהוא בנו, וישא את בת בעלה הראשון שיש לו מאשה אחרת, ואפשר שהוא בנו של ראשון, ונמצא נושא אחותו מאביו. להלכה, כתב הבית שמואל (יג, א) שנראה שפסקו כרבא. באופן עקרוני לא מתירים גם כיום לישא אשה בלא חודשי ההבחנה, ישנו כלל שגם כאשר בטל טעם התקנה התקנה לא בטלה בלא שיבוא בי"ד גדול יותר מביה"ד שתיקן את התקנה והוא יכול לבטל אם רואה שאין צורך בתקנה. ובפרט בתקנה זו שחכמים לא חילקו בה ואסרו גם כאשר התקנה אינה קיימת (שו"ע אבן העזר יג, ג). אם האשה לא נהגה כדין והתחתנה, הילד אינו נפסל אלא שיש פעמים שלא יודעים מי אביו, וזה לשון השו"ע (אבן העזר סימן ג סעיף ח): "אשה שלא שהתה שלשה חדשים אחר בעלה, וילדה, ואין ידוע אם בן ט' לראשון או בן שבעה לאחרון, והיה אחד מהן כהן והשני ישראל, ה"ז ספק כהן". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il