שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת הדרך

תפילת הדרך לנהג אופנוע בתוך העיר

undefined

הרב דניאל קירש

ז ניסן תשפ"ג
שאלה
שלום לכבוד הרב, אני עובד במשלוחי אופנוע בתוך העיר שאני גר בה ויש משמרות שאני יוצא לישובים סמוכים ולפעמים רק בתוך העיר. האם אני יכול להגיד תפילת הדרך גם ביום שאני לא יוצא מהעיר בגלל שאני רוכב הרבה זמן רצוף?
תשובה
שלום וברכה, חז"ל תיקנו לומר תפילת הדרך רק למי שיוצא מהעיר. אולם מכיוון שנסיעה בתוך העיר מסוכנת מפני תאונות דרכים, ובפרט מי שנוסע באופנוע שהסכנה גדולה ביותר. ויש פוסקים שסבורים שמפני חשש תאונת דרכים יש לברך תפילת הדרך אף על נסיעה בתוך העיר. על כן נכון במקרה שלך לומר תפילת הדרך בתפילת שמונה עשרה בברכת שומע תפילה. כך החתימה של ברכת שומע תפילה תעלה גם לתפילת הדרך. מקורות והרחבה: חז"ל תיקנו לומר תפילת הדרך למי שיוצא מהעיר מרחק של פרסה (כמעט 4 ק"מ), כמבואר בשולחן ערוך (קי, ס"ק ז), משום שבמרחק כזה, ההליכה נחשבת כהליכה במקום סכנה. אם מדובר במקום שיש סכנה מיוחדת יש לברך אפילו על הליכה בפחות מפרסה מחוץ לעיר (מ"ב ס"ק ל). יש אומרים שמכיוון שחז"ל תיקנו לומר תפילת הדרך מפני סכנת ליסטים וחיות רעות בדרך, וחששות אלו כמעט שאינם קיימים בימינו, על כן יש חשש ברכה לבטלה לומר תפילת הדרך בימינו בשם ומלכות, ראה הליכות שלמה (פרק כא הערה 14), ומנחת אשר בראשית (סימן פט). מאידך יש אומרים שמכיון שכיום יש סכנה של תאונת דרכים יש לברך תפילת הדרך אפילו בתוך העיר (דבר חברון סימן קט בשם הגר"ש פישר בשם החזון איש). וכן דעת הדבר חברון עצמו. וכתב שם הדבר חברון שמי שליבו נוקפו יכול לשבץ את תפילת הדרך בתוך ברכת שומע תפילה. יצוין שבספר מעשה איש ז, עמ' קלז, מובא בשם הגרח"ק שהחזון איש לא סבר שחובה לברך בתוך העיר אלא רשות. ידוע שנסיעה באופנוע מסוכנת במיוחד. לכן נראה שחשוב לברך תפילת הדרך. מכיוון שישנו ספק ברכה לבטלה על נסיעה בתוך העיר, נכון לברך במקרה שלך תפילת הדרך בתוך שומע תפילה. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il