שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

שאלות בקדיש יתום

undefined

הרב אליעזר מלמד

ד טבת תשס"ו
שאלה
צרור שאלות על קדיש יתום: א. באחד מבתי הכנסת (ביהכ"נ הגר"א, בבית וגן בי-ם) לא נותנים שכמה אבלים ביחד יאמרו את הקדיש, אלא מחלקים בינהם את הקדישים. שאלתי: מה המקור/הטעם לכך? וכיצד יוצא ידי חובה , זה שרק מקשיב לקדיש? ב. ואם מוצא חן בעיני מנהג זה (מפני שאיני אוהב להתחרות בקולי עם שאר אומרי הקדיש, זה ממהר זה מאט, וזה צועק ומאפיל על קולי, שלא ישמע אלא אם אצעק ) - האם מותר לי לשתוק (גם בבתי כנסת אחרים) ולצאת ידי חובה על ידי האחרים האומרים? ג. לפעמים אינני מספיק לומר "עלינו לשבח", או "אין כאלוקינו", וכבר שאר האבלים מתחילים את הקדיש - האם מותר לי להצטרף ולומר ביחד איתם - למרות שלא אמרתי זאת קודם? (כלומר, האם הקדיש בא בפני עצמו, או שבא על ה"עלינו לשבח" וה"אין כאלוקינו" ?) ד. קרה לי פעם, שלא הייתי מרוכז, וכבר הגיעו לאמצע הקדיש. האם אסור לי להצטרף מן האמצע? אם לא אצטרף - יוצא שכלל לא אמרתי קדיש באותו מקום, (וגם לא יצאתי ידי חובה, כי לא הקשבתי לאחרים) - ואם כן אצטרף לפחות לאמצע הקדיש - נמצא שלפחות אני מבקש שיהא שמיה רבה מבורך, ושיהא שלמא רבה, וכו’. האם יש איסור בכך? ה. אם התפללתי כבר, ונכנסתי למניין נוסף, ובדיוק הגיעו למקום של קדיש יתום. האם מותר/אסור/צריך - לומר שוב איתם?
תשובה
א) המנהג המקורי הוא שרק אדם אחד אומר קדיש, ועל כן היו דיונים מפורטים בסדר הקדימה, כגון שאחד אבל בתוך שלושים יום והשני בתוך שנה, וכיוצא בזה. עיין בבאור הלכה לסימן קלב. לאחר גזירות ת"ח ות"ט שהיו רבים שנצרכו לומר קדיש, ואם היו עושים תור, היה כל אחד אומר קדיש רק פעם או פעמיים בחודש, התחילו להנהיג שכמה אנשים יאמרו ביחד קדיש. ועוד יותר התפשט המנהג הזה לאחר השואה. ובבית הכנסת הגר"א נשאר במנהג המקורי, ומצד אחד יש בזה יתרון, שבעת שאדם אומר קדיש הוא אומרו לבדו ויש מעלה מיוחדת לקדיש שלו, ומאידך יש חסרון שאדם אומר קדיש פחות פעמים. ב) בבתי כנסת אחרים אין טעם שתשתוק מפני שאז יצא שלא תאמר קדיש, ויש בזה חסרון גדול לנשמת הנפטר שאתה אומר קדיש לעילוי נשמתו. ועל כן תאמר קדיש יחד עם שאר אומרי קדיש, וטוב שתעמוד ליד אחד מהם, וכך תוכלו לאומרו כאחד. והטוב ביותר שכל אומרי הקדיש יעמדו יחד ויאמרוהו בקצב אחיד. ג) אם לא הספקת לסיים "אין כאלוקינו" והחזן סיים, תאמר שם קדיש יחד עם כולם. שכן אפשר לומר קדיש גם אחר משפט אחד בלבד מדברי חז"ל. ובנוסף לכך, גם מי שלא אמר משפט מדברי חז"ל יכול לומר קדיש כאשר יש שם מניין שאמרו "אין כאלוקינו". ד) אינני זוכר לכך מקור, אולם נראה שאם כבר התקדמו בקדיש ואינך יכול להספיק להתחיל מההתחלה ולהדביק את הקצב, אל תאמר קדיש, שאין זה מכובד לומר את הקדיש מאמציעתו. ובאותה פעם הפסדת את אמירת הקדיש, ותשתדל בפעמים הבאות שלא להפסיד. ה) אם כבר אמרת קדיש יתום בתפילה שלך, אינך צריך לומר שם קדיש אבל מותר לך לומר שוב. ואם אין להם מי שיאמר קדיש, טוב שתאמר להם קדיש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il