שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שנים מקרא ואחד תרגום

דרכי המאבק על א"י

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ב שבט תשס"ו
שאלה
איך אפשר לדעת באיזו דרך ה’ רוצה שנאבק. איך גורמים לציונות הדתית להדגיש בצורה שווה את הערך של העם התורה והארץ?
תשובה
כפי מה שכתבתם בשאלה נראה שאתם מבינות שהמסר שלנו הוא מסר מורכב. אין לנו רק נקודה אחת בה אנו מתרכזים. אנו רוצים להפיץ תורה עם הרבה מסרים. באופן כללי דרכו היא שלא לשלול מסרים חיוביים . מביקרות בדרך כלל לא נבנים. עיקר מטרתינו הוא להיסיף קומה ואומץ בעם ישראל. כמו בנושאים אחרים גם כאן מדובר על נושא שיתכן שיהי בו מחלוקות. אנו לא מפחדים ממחלוקת בתנאי שיש כבוד בין הדעות השונות. בזמן האחרון אנו יותר מדי שמענו שיש מטילים דופי וחוסר גבורה אחת בשני. זה לדעתי דבר פסול. עדיף להתעסק באופן חיובי במה לעשות מאשר בשלילת האחר. לכן אני מציע לכן ללכת אחר שיטה שעיקרה אינה ביקורת אלא עיקרה חיוב ובנין. אנו מאמינים שכל הערכים שלנו קשורים אחד בשני ולכן אנו לא רואים את ההשקעה בארץ כהשקעה שבאה על חשבון העם אלא להיפך היא עוזרת לבנין האומה. ההתישבות שקמה ביהודה ושומרון היא מעשה גדול של בנין קהילות שצריכות להוות דגם של אנשי אמונה, דגם שצריך להדביק את כל עם ישראל להיות כמותו. גם במקום שח"ו עומדים להחריב ישוב זו עת מבחן לאמונתו. יש הבדל בין אדם מאמין שנאבק על אמונתו לבין אדם שאינו מאמין. אנו כאנשים מאמינים לא נחלש ולא נהיה רפים וחלשים. האמונה היא נותן חוזק לאדם. אולם מאידך האמונה היא עוזרת לנו לתפוס כל דבר בפרופורציה הנכונה. אנו יודעים שהמסר האמוני ערכי שלנו כחברה הינו ארוך ולא מושתת רק על ערך אחד. גם עם ח"ו לא יאפשרו לנו להביא את אמונתינו לכלל ביטוי בקשר שיש ביננו לבין מקום מסויים בארץ אנו לא נחזור בנו מאמונתינו. אנו נצטרך לבחור איך להמשיך לבטאה בדרך הטובה ביותר. אחת מן השאלות שניצבות בפנינו היא איך להתייחס למי שבא להחריב את ישובינו. על כך אנו מחד אומרים שודאי אנו מתייחסים בכל החומרה למעשה זה. זו פעולה שהיא ממש כמרידה ישירה בקב"ה. אנו מאמינים שמעשה מרכזי שבו עסוק הקב"ה הוא לגאול את עם ישראל כשהמשמעות היא החזרת כל עם ישראל מד' כנפות הארץ לכל מרחבי ארץ ישראל. יש במעשה זה מרידה כמרידת המרגלים בזמן משה. יש במעשה זה כחולשה שתקפה את עם ישראל בזמן השופטים. אולם למרות חומר הענין אנו לא נכה או נקלל או ח"ו דרך אחרת של ליבוי שנאה בתוך עם ישראל. אמונתינו כוללת את הערך של אהבת ישראל. אנו רואים בכל יהודי כאחד מהמשפחה שלנו. נתייחס לחטא הזה כאילו מישהו ממשפחה שלנו חטא. עצם ההרגשה הנכונה תביא אותנו ליחס הנכון לצורת המחאה. לסיכום: תמצאו דרך הנהגה שמבוססת על היסודות הבאים: א. דרך שעיקרה בנין ולא ביקורת. ב. דרך שאינה מתמקדת רק במסר אחד אלא במכלול ערכים. ג. דרך שמונהגת על ידי תורה ואמונה. ד.דרך שאין בא ביטויים של חלישות ורפיון אלא יש בה אמירה ברורה. ה. דרך שאינה מעוררת שנאה ומחשבות רעות על כלל ישראל אלא מתייחסת באהבה ובהרגשת קרבה גם לעם ישראל שעושים מעשים נוראיים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il