שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס לרשעים

אהבת רשעים?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ג שבט תשס"ו
שאלה
האם יש עלינו חובה לאהוב את הרשעים, ראיתי תשובה של הרב שצריך לקלל רשעים (כשידוע שהם רשעים בוודאיות) ואם לא מקללים אותם עוברים בעשה, האם זה מורא על כך שצריך לשנוא? קראתי בשיחות הרצי"ה, פרשת שמות סדרה ב שאסור לקרוא לרשע- רשע, שנאמר: "ויאמר לרשע למה תכה רעיך", לא מצינו שמשה קרא לו רשע אלא הכתוב, כלומר, לסנהדרין מותר לקרוא לו רשע, אבל לנו אסור?
תשובה
צריך לשנוא את הרע "אוהבי ד' שנאו רע" ולאהוב את הטוב. וצריך לשנוא את הרע שיש ברשעים ולאהוב את הטוב שיש בהם. ואם הטוב כמוס מאד רק הנשמה האלוקית שיש בכל יהודי היא הטוב שבו, אך בהנהגתו רובו ככולו רע. יש להתיחס אליו בהתאם כלומר לשנוא אותו בגלוי ולאהוב את הנשמה שבו בעומק הלב. אכן מי יכול לתת ציונים ולקבוע כמה טוב וכמה רע יש באנשים שנראים רעים. על כן מוטב לא לקבוע עמדה ולהשאיר את זה לרבש"ע "הנסתרות לד' אלוקינו". ובאופן מעשי כשיש ספק, שב ואל תעשה אל תשנא ואל תאהב. צריך להמנע מלהתקרב אל מי שמתנהג כרשע ומלשבחו. אלא אם כן במטרה לתקנו וזה יעשה רק מי שראוי לכך. ביחס ליס"מ אלו שנהגו ברשעות והכו באכזריות ללא כל הצדקה. עשו מעשה רשעות ובצדק יש לכעוס ולהקפיד ולמצות את הדרכים כדי שהם יקבלו את עונשם. ובעיקר המפקדים שנתנו את ההוראה לרשעות שהיתה. על מנת שמעשה זה לא יחזור שוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il