שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

חתונה מעורבת או נפרדת?

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט"ו אדר תשס"ו
שאלה
האם חתונה נפרדת זה ממש הלכה או החמרה?
תשובה
בקרב ציבור שאין רגילים לשבת ביחד גברים ונשים, אסור לעשות חתונה מעורבת. וכמה אחרונים כתבו שאין לברך בחתונה מעורבת "שהשמחה במעונו" (ב"ח, בית שמואל אה"ע סב, יא). אבל בקרב ציבור שאינו רגיל להפריד גברים מנשים, אף שרצוי מאוד לערוך חתונה נפרדת, היינו שבנים ישבו בצד אחד ובנות בצד אחר, מכל מקום אין איסור אם לא תהיה הפרדה. וזאת משום שחלק מדיני צניעות תלויים במנהג, ולאנשים שרגילים לשבת ביחד, אין ישיבה זו מעוררת מחשבות זרות באופן מיוחד. וכך הסביר הלבוש את המנהג לומר "שהשמחה במעונו" כשיושבים גברים ונשים בחדר אחד. ויש לדעת שכפי הנראה כך היה המנהג הרווח, שישבו גברים ונשים בחדר אחד, יעויין באוצר הפוסקים (סימן סב, סז, ג). ואע"פ כן כתבתי שיותר טוב להפריד, מפני שבדור האחרון התרבו מספר המשתתפים בחתונות, וממילא העירבוביה שבין גברים לנשים גדולה יותר. בנוסף לכך, בדורות האחרונים התרבו המתלבשים שלא בצניעות, ולכן יש יותר מקום להפריד. אולם כאמור, במקום שרגילים בכך, ומתנהגים בדרך ארץ, אין בזה איסור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il